Witamy w serwisie relacji inwestorskich LiveChat Software

Masz pytania do działu relacji inwestorskich?

lub sprawdź nasze wyniki poniżej

LiveChat w liczbach

Produkt LiveChat wspiera obsługę klienta i sprzedaż online u ponad 37 tysięcy naszych klientów ze 150 krajów świata.

{{ stock.current }} {{stock.change}}%
LVC {{stock.date}} {{stock.hour}} Details
{{stock.prev_close}} {{ currency }} {{stock.open}} {{ currency }} {{stock.min}} {{ currency }} {{stock.max}} {{ currency }}
+35,8%

wzrost przychodów w III kw. 22/23

See more
+27,4%

wzrost zysku netto w H1 2022/23

See more
36,5%

Wzrost przychodów w I kw. 2022/23

See more
06.03.2023

LiveChat Software wyróżniony w rankingu Parkietu i IDM

LiveChat Software zajął wysokie miejsca w rankingach relacji inwestorskich przygotowanych przez „Parkiet” oraz Izbę Domów Maklerskich. Zestawienia to efekt największego w Polsce badania komunikacji spółek z rynkiem. Spółka zajęła drugie miejsce według inwestorów indywidualnych z wynikiem 4,3 pkt i ustępując tylko PZU (4,4 pkt). Według inwestorów instytucjonalnych LiveChat Sofware zajął 13. miejsce (ex aequo z Cyfrowym Polsatem). Gdyby zsumować noty z obu badań, spółka zajęłaby 3. miejsce wśród uwzględnionych w zestawieniu firm.

28.02.2023

LiveChat Software zwiększył przychody o 53%, a zysk netto o 60,4% w III kwartale roku finansowego

Przychody Grupy LiveChat Software wyniosły 85,9 mln zł, a skonsolidowany zysk netto 47,2 mln zł w III kwartale 2022/23 roku finansowego (rozpoczętego 1 kwietnia). Oznacza to wzrost odpowiednio o 53% i 60,4% rok do roku. W trzech kwartałach roku finansowego (kwiecień - grudzień 2022) Grupa zanotowała wzrost skonsolidowanych przychodów o 41,4% do 227,2 mln zł a zysk netto na poziome Grupy wyniósł 122,8 mln zł (wzrost o 38,4%). Zysk operacyjny wyniósł 132,2 mln zł w I-III kwartale, a wynik EBITDA 142,7 mln zł.

27.02.2023

Informacje dot. publikacji raportu za III kwartał

LiveChat Software opublikuje wyniki finansowe za III kwartał 2022/23 roku finansowego we wtorek 28 lutego po zakończeniu sesji na GPW. Publikacja szacunkowych wyników wstępnych za okres styczeń - marzec 2023 jest planowana na poniedziałek 3 kwietnia (po zakończeniu sesji). Spółka planuje organizację spotkań dla inwestorów w dniu 4 kwietnia 2023 roku. Zespół IR zaprasza do zadawania pytań za pośrednictwem LiveChat lub maila ir@livechat.com.

Nasza misja i wizja

Our Mission: Help people and businesses communicate better and fully express themselves.

Our Vision: Customer communication without barriers.

Zobacz naszą prezentację