02.11.2018

230 nowych klientów netto rozwiązania LiveChat

Na dzień 1 listopada w bazie LiveChat Software znajdowało się 25.628 użytkowników flagowej aplikacji. Oznacza to, że w ciągu roku wzrost liczby klientów Spółki wyniósł 15,3%. LiveChat Software skupia się na intensywnym rozwoju produktów oraz uruchamianiu kolejnych projektów. Spółka dąży do wzmocnienia swojej pozycji jako globalnego eksperta i dostawcy rozwiązań, służących do komunikacji tekstowej firm z ich klientami.
LiveChat Software to twórca oprogramowania do obsługi klienta i sprzedaży online. W portfolio produktów firmy znajdują się także rozwiązania: BotEngine - aplikacja do tworzenia chatbotów oraz KnowledgeBase - aplikacja do komponowania firmowych baz wiedzy.
Spółka kontynuuje rozwój na rynku globalnym, dostarczając produkty firmom z sektora małych i średnich przedsiębiorstw oraz większym korporacjom, wśród których można wymienić: Sony Mobile, Stripe, Asus czy Ryanair. Większość klientów LiveChat Software pochodzi z rynków anglojęzycznych.
W ostatnim czasie zespół Spółki pracuje nad ulepszaniem integracji pomiędzy swoimi autorskimi produktami, by korzystające z nich firmy mogły nie tylko wykorzystywać potencjał jednostkowych rozwiązań, ale także czerpać jak najwięcej z ich połączenia. Przykładowo, obecni klienci rozwiązania LiveChat mogą w łatwy sposób zaimplementować w aplikacji chatbota. W ten sposób możliwe jest zwiększenie efektywności zespołów obsługi klienta, poprzez automatyzację niektórych powtarzalnych zapytań.
Jednym z podjętych w ostatnim czasie działań przez LiveChat Software jest budowa wokół swoich rozwiązań biznesowego ekosystemu. Spółka chce wyjść poza ramy swojego podstawowego narzędzia i “otworzyć” je na indywidualne potrzeby i wymagania swoich użytkowników. Dzięki udostępnianym przez Spółkę narzędziom, niemal każdy, kto posiada programistyczne umiejętności, może stworzyć własne rozszerzenie czy aplikację bazującą na technologii LiveChat. W ten sposób możliwe jest wprowadzenie funkcjonalności, których nie ma w produkcie, a które mogą być kluczowe dla danego użytkownika. Zewnętrzni developerzy oraz firmy technologiczne, które tworzą w ten sposób swoje aplikacje, mogą umieszczać je w LiveChat Marketplace i udostępniać je w wersji płatnej lub bezpłatnej wszystkim użytkownikom produktu.