07.08.2018

Akcjonariusze LiveChat Software zdecydowali o wypłacie dywidendy

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LiveChat Software zdecydowało o wypłacie rekordowej dywidendy z jednostkowego zysku netto za 2017 rok finansowy zakończony 31 marca 2018 r., który wyniósł 48,1 mln zł. Zgodnie z podjętą decyzją, do Akcjonariuszy trafi łącznie 45,6 mln zł, natomiast 2,5 mln zł zostanie przeznaczone na kapitał zapasowy.

Dywidenda na 1 akcje wyniesie 1,77 zł, jednak już wcześniej Akcjonariusze otrzymali dwie zaliczki na jej poczet, każda w wysokości 0,44 zł. Dzień dywidendy został wyznaczony na 14 sierpnia br., a dzień wypłaty na 21 sierpnia br. Oznacza to, że do inwestorów trafi jeszcze 0,89 zł dywidendy na akcje.