02.08.2018

LiveChat przekroczył liczbę 25 tys. użytkowników

W lipcu baza klientów wrocławskiej spółki wzrosła o 206 firm netto. Na dzień 1 sierpnia z produktu LiveChat korzystało 25 097 firm ze 150 krajów na całym świecie.

Dokładnie rok temu baza użytkowników narzędzia wynosiła 21.019, oznacza to, że wzrost liczby aktywnych klientów rok do roku wyniósł 19,4%. Wśród klientów Spółki są m.in. uczelnie, urzędy, kluby sportowe oraz przedsiębiorstwa ze wszystkich branż, przy czym najwięcej jest firm z: IT, edukacji, sprzedaży detalicznej, rozrywki i marketingu.

LiveChat Software intensywnie rozwija się na rynku globalnym. Oprócz projektów dotyczących flagowej aplikacji, zespół kontynuuje prace nad dodatkowymi rozwiązaniami: platformą do tworzenia chatbotów - BotEngine (z którego korzystają już m.in. Velux, Boston University czy Kayak) oraz narzędziem do tworzenia baz wiedzy - KnowledgeBase. Wszystkie prowadzone przez Spółkę działania skupione są na ciągłym doskonaleniu oferty i wzroście bazy aktywnych użytkowników.

Produkty oferowane przez Spółkę tworzy ponad 100 osób, a największe zespoły to programistyczny i obsługi klienta.