14.08.2015

LiveChat Software dynamicznie zaczyna rok finansowy: 84% wzrostu EBITDA i 77% wzrostu zysku netto

LiveChat Software, jeden z liderów globalnego rynku rozwiązań live chat, zanotował w okresie kwiecień – czerwiec 5,89 mln zł zysku netto, 7,86 mln zł EBITDA oraz 11,24 mln zł przychodów. Oznacza to wzrost o odpowiednio 77, 84 oraz 86 procent. Tak dobre wyniki to efekt szybkiego tempa pozyskiwania nowych klientów i wykorzystania możliwości jakie daje świadczenia usług w modelu SaaS (Software as a Service).

Okres kwiecień – czerwiec, to dla LiveChat Software pierwszy kwartał roku finansowego 2015/16, który zakończy się 31 marca 2016 r. Poprzedni rok obrotowy (2014/15) spółka z Wrocławia zakończyła notując wzrost zysku netto na poziomie 89% i zwiększając przychody o 81%.

„Nasze wyniki pokazują, że umiemy podtrzymać bardzo szybkie tempo rozwoju. Intensywnie pracujemy nad tym, żeby LiveChat był najlepszym rozwiązaniem na rynku. Dzięki temu utrzymujemy pozycję jednego z globalnych liderów. Natomiast nasz model biznesowy pozwala nam utrzymywać bardzo wysokie marże, samodzielnie finansować rozwój i generować gotówkę, którą dzielimy się z Akcjonariuszami” – powiedział prezes Mariusz Ciepły.

W I kwartale LiveChat Software zanotował rentowność sprzedaży brutto na poziomie 85,5%, 69,9% rentowności EBITDA, oraz 67,5% rentowność operacyjną. Marża netto wyniosła 52,4%.

Dla Akcjonariuszy LiveChat Software kluczowe jest to, że wyniki przekładają się na generowaną gotówkę. W I kwartale przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej wyniosły 6,27 mln zł wobec 4,49 mln zł przed rokiem. Na koniec czerwca w kasie Spółki było już 20,71 mln zł.

Zgodnie z oficjalną polityką dywidendową, Zarząd zarekomendował przeznaczenie praktycznie całego jednostkowego zysku LiveChat Software S.A. za zeszły rok na dywidendę. W dniu 20 lipca Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło ten wniosek, a wartość dywidendy na jedną akcję spółki wyniosła 0,71 zł.

Wrocławska firma jest jednym z trzech największych na świecie dostawców oprogramowania typu „live chat dla biznesu”. Jej klienci to firmy, które wykorzystują rozwiązanie LiveChat do bezpośredniego kontaktu z osobami odwiedzającymi ich strony internetowe, w tym m.in. do wsparcia sprzedaży. Rozwiązanie oferuje też szereg dodatkowych narzędzi umożliwiających m.in. analizę ruchu na stronie, zachowania klientów czy jakość pracy konsultantów.

LiveChat Software oferuje swoje rozwiązanie w modelu SaaS (Software as a Service – oprogramowanie jako usługa) i dzięki temu jest firmą globalną. Najważniejszy dla niej rynek to USA, w Polsce generuje tylko kilka procent sprzedaży. Do jej klientów należą zarówno małe sklepy internetowe, jak i wielkie światowe marki, takie jak Orange, Play, Adobe, Samsung, Tele2, Kaspersky Lab, Pizza Hut czy Air Asia. Z rozwiązania LiveChat korzystają też uniwersytety, czy instytucje publiczne z Departamentem Stanu USA na czele.

Według stanu na 1 sierpnia 2015 r., LiveChat Software miał już 11.515 klientów. Dla porównania rok wcześniej było to 8.208 firm korzystających z jego rozwiązania. Na uwagę zasługuje fakt, że w każdym z miesięcy tego roku finansowego, liczba klientów rosła o ponad 300.

O Spółce

LiveChat Software S.A. to dostawca oprogramowania służącego bezpośredniej komunikacji w internecie pomiędzy odwiedzającym stronę www, a jej właścicielem. Spółka świadczy swoje usługi w modelu Software as a Service (SaaS), co umożliwia instalację jej usługi LiveChat w kilka minut przez osoby nieposiadające doświadczenia programistycznego. LiveChat Software ma ponad 11,5 tys. klientów z ponad 130 krajów, a większość sprzedaży generuje w USA oraz Wielkiej Brytanii. Świadczy usługi dla klientów takich jak m.in. Orange, Adobe, Samsung, Tele2, NetApp, Kaspersky Lab, Macy’s, Pizza Hut, PBS, czy Air Asia. Jest też jednym z globalnych liderów oprogramowania typu live chat. Spółka 11 kwietnia 2014 r. zadebiutowała na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.