27.08.2021

LiveChat Software miał 48,9 mln zł przychodów i 26,6 mln zł zysku netto w I kwartale 2021/22 roku finansowego

Skonsolidowane przychody Grupy LiveChat Software wyniosły 48,9 mln zł w I kwartale 2021 /22 roku finansowego (rozpoczętego 1 kwietnia), co oznacza wzrost o 17,5% w skali roku. Zysk operacyjny wzrósł w tym okresie o 8,7% do 28,1 mln zł, a EBITDA o 10,4% do 31,0 mln zł.

Zysk netto na poziomie Grupy wyniósł w okresie kwiecień - czerwiec 26,6 mln zł wobec 20,8 mln zł raportowanego zysku przed rokiem. Ten wynik nie jest jednak w pełni porównywalny, ponieważ dane za I kwartał poprzedniego roku nie uwzględniały jeszcze efektu wykorzystania programu IP Box.

“Oczywiście jesteśmy zadowoleni z kolejnego kwartału wzrostów, który jest efektem pracy całego zespołu. Nie stawiamy sobie obecnie celów czysto finansowych, w pełni koncentrujemy się na potrzebach naszych klientów i końcowych użytkowników. Patrząc na wyniki szczególnie cieszy sukces ChatBot i jego rosnący udział w przychodach, ale wierzymy też w pozostałe produkty” - powiedział prezes Mariusz Ciepły.

W I kwartale przychody wygenerowane przez ChatBot wyniosły 2,45 mln zł, co oznacza wzrost o 96% rok do roku i stanowi 5% całości przychodów Grupy w tym okresie. W tym samym czasie przychody najmłodszego produktu Spółki, czyli HelpDesk wzrosły o 522% do 589 tys. zł.

Obok LiveChat, również inne produkty, są coraz częściej przedmiotem umów klasy enterprise. Wśród najważniejszych umów pozyskanych przez Spółkę w ciągu trzech pierwszych miesięcy roku finansowego są m.in.:

  • Europejska firma oferująca usługi informatyczne i konsultingowe
  • Podwojenie wartości współpracy z renomowanym Uniwersytetem z USA
  • Zmiana typu umowy na związaną z rocznym zobowiązaniem (w miejsce płatności miesięcznych) z jednym z liderów globalnego rynku Forex.

Na koniec I kwartału 2021/22 liczba płacących klientów LiveChat wyniosła 33.358 a ChatBot 2.086. Produkty Spółki są wykorzystywane przez firmy, instytucje, urzędy oraz uczelnie w ok. 150 krajach świata, a najważniejsze rynki to: USA, Wielka Brytania, Australia i Kanada.

LiveChat Software praktycznie całość przychodów generuje w dolarach amerykańskich, dlatego kurs USD/PLN ma istotny wpływ na raportowane wyniki. Równocześnie Spółka publikuje wstępne, szacunkowe dane dotyczące przychodów w dolarach. W takim ujęciu w okresie kwiecień - czerwiec 2021 wyniosły one 13,02 mln USD i były o 25,8% wyższe od osiągniętych w I kwartale 2020/21 roku finansowego. Wartość miesięcznych powtarzalnych przychodów (MRR - Monthly Recurring Revenue) Spółki na koniec czerwca 2021 r. wyniosła 4,21 mln USD co oznacza wzrost o 4,7% w stosunku do stanu na koniec marca 2021 i o 25,2% rok do roku.