22.02.2018

LiveChat Software osiągnął 35,50 mln zł zysku netto w I-III kw.

Skonsolidowane przychody grupy LiveChat Software wzrosły o 21,4% do 66,4 mln zł w okresie trzech kwartałów 2017/18 roku finansowego (rozpoczętego 1 kwietnia). Skonsolidowany zysk netto wzrósł w tym czasie o ok. 15% do 35,5 mln zł.

„Ostatnie miesiące były dla nas bardzo ważne. Realizujemy strategię budowy platformy i narzędzi do komunikacji tekstowej wokół których tworzymy cały ekosystem rozwiązań oraz integracji. Wyniki finansowe pokazują, że nadal dynamicznie rośniemy, utrzymujemy bardzo wysokie marże i generujemy gotówkę, nawet w sytuacji w której negatywny wpływ na raportowane rezultaty ma kurs dolara” – powiedział prezes Mariusz Ciepły.

W samym III kwartale przychody Grupy wyniosły 22,8 mln zł, a zysk netto 12,4 mln zł.

Zarówno w III kwartale, jak i 9 miesiącach roku Spółka zanotowała bardzo dobre wyniki operacyjne. Rentowność sprzedaży brutto w trzech kwartałach obecnego roku finansowego wyniosła 83,7%, rentowność EBITDA 71,0%. Poziom marży netto wyniósł 53,4%.

Kluczowe dla wyników Spółki pozostaje tempo zwiększania bazy abonenckiej. Według stanu na 1 lutego 2018 r. z płatnego rozwiązania „LiveChat” korzystało 23.370 klientów, czyli o ok. 26% więcej niż przed rokiem.

Tempo pozyskiwania klientów w poszczególnych miesiącach często podlega rocznej sezonowości i zależy np. od sytuacji na rynku e-commerce.

„Pierwszy miesiąc 2018 r. był dla nas najlepszym styczniem w historii pod względem wzrostu bazy klientów, podobne rekordy pobiliśmy w wielu miesiącach zeszłego roku. Oczywiście pracujemy nad tym, żeby rosnąć jeszcze szybciej” – podkreślił Mariusz Ciepły.

Model biznesowy LiveChat Software pozwala Spółce finansować rozwój i sprawnie generować gotówkę. W I-III kwartale przepływy gotówkowe netto z działalności operacyjnej wyniosły 36,02 mln zł. Na koniec tego okresu Spółka dysponowała środkami pieniężnymi w wysokości 30,6 mln zł. Jej oficjalna polityka dywidendowa zakłada przeznaczanie na dywidendę całego zysku.

„Jeśli chodzi o dywidendę, to nie tylko podtrzymujemy naszą politykę, ale chcemy naśladować rozwiązania amerykańskie zgodnie z którymi spółki dzielą się z akcjonariuszami zyskami w bardziej regularny sposób. Dlatego zdecydowaliśmy o wypłacie zaliczki na poczet oczekiwanych zysków za obecny rok finansowy” – przypomniał szef LiveChat Software.

Wspomnianą zaliczkę LiveChat Software wypłacił na początku stycznia. Spółka przeznaczyła na nią 11,33 mln zł, czyli 44 grosze na jedną akcję.

Z rozwiązania „LiveChat” korzystają klienci z ok. 150 krajów. Wśród nich są m.in.: Sony Mobile, Stripe, Hulu, BenQ, Orange, Adobe, Pizza Hut, Ryanair, Macy’s, PBS, NetApp i wiele innych, urzędy (w tym amerykański Departament Stanu), uczelnie (Stanford University), a nawet kluby sportowe (m.in. Tottenham Hotspur, Vancouver Canucks). Największym rynkiem geograficznym dla LiveChat Software jest Ameryka Północna. Z rozwiązania wrocławskiego studia korzystają klienci ze wszystkich branż, przy czym najwięcej jest firm z takich branż jak: IT, edukacja, sprzedaż detaliczna, rozrywka i marketing.

W ostatnich miesiącach LiveChat wprowadził na rynek nowe rozwiązania. BotEngine to platforma umożliwiająca stworzenie własnego chatbota osobom bez specjalistycznej wiedzy informatycznej. Jest już zintegrowana z Facebook Messenger, LiveChat, Slack i może też działać samodzielnie na stronie internetowej poprzez własny Chat Widget.

Chat.io to rozwiązanie typu live chat, którego struktura pozwala na łatwe integracje z bardzo różnymi platformami. Obecnie narzędzie jest zintegrowane z Facebook Messenger, w planach są integracje m.in. z Twitterem, e-mail i SMS. Chat.io jest oferowany płatnie, ale służy przede wszystkim do testowania rozwiązań w środowisku produkcyjnym oraz zbierania opinii od użytkowników.

Oba te produkty, jak też pozostałe projekty prowadzone obecnie przez spółkę, to testy narzędzi i infrastruktury przygotowywanych z myślą o większej platformie komunikacyjnej. Przygotowywana dokumentacja API, marketplace oraz budowana od dłuższego czasu społeczność klientów i firm skupionych wokół produktu ma w dłuższej perspektywie pozwolić na budowę szerszego wachlarza produktów i usług komunikacyjnych dla biznesu.

Raportowana liczba klientów dotyczy tylko rozwiązania LiveChat.

O Spółce

LiveChat Software S.A. to dostawca oprogramowania służącego bezpośredniej komunikacji w Internecie pomiędzy odwiedzającym stronę www, a jej właścicielem. Spółka świadczy swoje usługi w modelu Software as a Service (SaaS), co umożliwia instalację jej usługi LiveChat w kilka minut przez osoby nieposiadające doświadczenia programistycznego. Usługi są świadczone za pośrednictwem serwisu www.livechatinc.com. LiveChat Software ma ponad 23 tys. klientów z ponad 150 krajów, a większość sprzedaży generuje w USA oraz Wielkiej Brytanii. Świadczy usługi dla klientów takich jak m.in. Orange, Adobe, Tele2, NetApp, Kaspersky Lab, Macy’s, Pizza Hut, PBS, Ryanair czy Air Asia. Jest też jednym z globalnych liderów oprogramowania typu live chat. Spółka 11 kwietnia 2014 r. zadebiutowała na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.