20.06.2018

LiveChat Software osiągnął 48,3 mln zł zysku netto w 2017 r. obr.

LiveChat Software osiągnął w 2017 roku finansowym 89,4 mln zł skonsolidowanych przychodów, tj. o 17,3% więcej niż rok wcześniej. W okresie od 1 kwietnia 2017 r. do 31 marca 2018 r. zysk EBITDA wyniósł 63,2 mln zł, a zysk netto 48,3 mln zł.

W minionym roku Grupa upubliczniła i rozwijała nowe produkty – narzędzie do tworzenia chatbotów - BotEngine, rozwiązanie do tworzenia firmowych baz wiedzy - KnowledgeBase, oraz chat.io - aplikację do czatowania, którą charakteryzuje ciągłość rozmowy z użytkownikiem oraz możliwość integracji z różnymi kanałami komunikacji.

„Kontynuujemy strategię rozwoju technologii ułatwiających komunikację pomiędzy firmami a konsumentami. Dążymy do stworzenia ekosystemu narzędzi i rozwiązań kompleksowo wspierających użytkowników w tym zakresie, dlatego nie tylko rozwijamy nasz flagowy produkt LiveChat, ale również wprowadzamy na rynek nowe rozwiązania, których nadrzędnym celem jest wsparcie obsługi klienta i poprawa jej efektywności.” – dodał Mariusz Ciepły.

Zarówno w IV kwartale, jak i całym 2017 roku finansowym Grupa zanotowała bardzo dobre wyniki operacyjne. W samym IV kwartale przychody Grupy wyniosły 23,0 mln zł, zysk EBITDA 16,1 mln zł, a zysk netto 12,8 mln zł. W całym roku rentowność sprzedaży brutto wyniosła 82,3%, rentowność EBITDA 70,7%, a rentowność netto 54,0%.

Kluczowe dla wyników pozostaje tempo zwiększania bazy abonenckiej. Według stanu na 1 kwietnia 2018 r. z płatnego rozwiązania „LiveChat” korzystało 24.065 klientów, czyli o 25% więcej niż rok wcześniej.

„W 2017 roku finansowym kontynuowaliśmy intensywny rozwój działalności, co przełożyło się na wzrost wyników finansowych o kilkanaście procent w porównaniu z wcześniejszym rokiem. Utrzymujemy bardzo wysoką rentowność i generujemy wysokie przepływy pieniężne z działalności operacyjnej, co pozwala nam kontynuować politykę dzielenia się zyskiem z akcjonariuszami.” – powiedział Mariusz Ciepły, prezes LiveChat Software.

Model biznesowy LiveChat Software pozwala Spółce finansować rozwój i sprawnie generować gotówkę. W 2017 roku finansowym przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej wyniosły 48,2 mln zł. W tym okresie Spółka wypłaciła akcjonariuszom dywidendę za 2016 rok finansowy w wysokości 36,3 mln zł oraz zaliczkę na poczet dywidendy w wysokości 11,3 mln zł. Na koniec roku Grupa dysponowała środkami pieniężnymi w wysokości 30,1 mln zł.

Z rozwiązania „LiveChat” korzystają klienci ze 150 krajów. Wśród nich są przedsiębiorstwa takie jak m.in.: Sony Mobile, Stripe, Tele2, BenQ,  Huawei, Unilever, Tesla, Adobe, Pizza Hut, Ryanair, a także urzędy (w tym amerykański Departament Stanu), uczelnie (Stanford University), a nawet kluby sportowe (m.in. Tottenham Hotspur, Vancouver Canucks). Największym rynkiem geograficznym dla LiveChat Software jest Ameryka Północna. Z rozwiązania wrocławskiego studia korzystają klienci ze wszystkich branż, przy czym najwięcej jest firm z takich branż jak: IT, edukacja, sprzedaż detaliczna, rozrywka i marketing.