23.06.2014

LiveChat Software realizuje prognozę i zwiększa zysk o prawie 80%

Znormalizowany zysk netto Grupy LiveChat Software, która 11 kwietnia tego roku zadebiutowała na GPW, wzrósł w trakcie jej roku finansowego 2013/14 o prawie 80% do 10,20 mln zł. Z uwzględnieniem poniesienia jednorazowego kosztu oferty publicznej wynik wyniósł 9,70 mln zł wobec 5,66 mln zł. Spółka prognozowała zysk netto na poziomie 9,83 mln zł.

„Po raz pierwszy informujemy o wynikach finansowych jako spółka notowana na warszawskiej GPW. Są one zgodne z naszą prognozą, podtrzymujemy też nasze zapowiedzi na rok finansowy 2014/15” – powiedział Mariusz Ciepły, prezes zarządu LiveChat Software.

W roku finansowym, który zakończył się 31 marca, skonsolidowany zysk netto spółki wyniósł 9,70 mln zł (10,20 mln zł w ujęciu znormalizowanym) wobec 5,66 mln zł w poprzednim roku obrotowym. Wynik EBITDA wyniósł 12,61 mln zł (ponad 13 mln zł w ujęciu znormalizowanym) wobec 7,30 mln zł przed rokiem. Przychody wzrosły do 18,94 mln zł wobec 11,19 mln zł w roku finansowym 2012/13 (wzrost o ponad 40% r/r).

Wyniki są zgodne z prognozą przedstawioną w Prospekcie Emisyjnym. LiveChat Software zakładał w niej, że zysk netto wyniesie 9,83 mln zł, wynik EBTDA 12,61 mln zł a przychody 17,89 mln zł. Wpływ na wyniki ostatniego kwartału miały koszty oferty publicznej, które jednorazowo obciążyły wynik EBITDA i netto.

„LiveChat Software nie zwalnia, jesteśmy bardzo zadowoleni z początku nowego roku finansowego, w tym z kluczowego dla nas tempa pozyskiwania nowych klientów” – zaznaczył prezes Ciepły.

Prognoza na rok obrotowy 2014/15 zakłada wypracowanie 14,90 mln zł zysku netto, 18,95 mln zł EBITDA oraz 25,32 mln zł przychodów.

Polityka dywidendowa, również przedstawiona w Prospekcie, zakłada że spółka będzie dzielić się z Akcjonariuszami całym zyskiem, chyba że pojawią się projekty, które zapewnią im uzyskanie wyższej stopy zwrotu.

Wrocławska firma jest jednym z trzech największych na świecie dostawców oprogramowania typu live chat dla biznesu i jednym z dwóch największych świadczących usługi w modelu Software as a Service (SaaS). Z usług LiveChat Software korzysta (według stanu na koniec maja 2014 r.) ponad 7,7 tys. klientów na całym świecie, wśród nich takie firmy jak Orange, Samsung, Tele2, Adobe czy Kaspersky Lab. Produkt LiveChat, oferowany przez spółkę, jest adresowany zarówno do dużych, jak i małych firm, które chcą się kontaktować ze swoimi klientami za pośrednictwem swojej strony internetowej.

Spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie 11 kwietnia. W wyniku przeprowadzonej oferty publicznej, LiveChat Software został wyceniony na ponad 476 mln zł.