19.03.2014

LiveChat Software rozpoczyna IPO

Spółka LiveChat Software, jeden z liderów globalnego rynku oprogramowania typu live chat, opublikowała dziś Prospekt Emisyjny w związku z ofertą publiczną akcji serii A. Cena maksymalna w ofercie ustalona została na 23,50 zł co oznacza, że kapitalizacja spółki po debiucie na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych może wynieść ponad 605 mln zł.

Bardzo szybkie tempo wzrostu osiągane na globalnym rynku o ogromnym potencjale rozwoju, pozycja jednego ze światowych liderów, doskonałe wyniki finansowe oraz polityka dywidendowa, która zakłada dzielenie się z Akcjonariuszami całym zyskiem, to podstawowe atuty inwestycyjne firmy z Wrocławia. Oferującym jest Dom Maklerski Trigon.

Dzięki ofercie publicznej LiveChat Software zrealizuje cel strategiczny jakim jest uzyskanie rynkowej wyceny i bliższe przedstawienie inwestorom swojego biznesu. Spółka nie potrzebuje obecnie środków finansowych i nie planuje emisji nowych akcji.

„LiveChat Software generuje gotówkę i sama finansuje rozwój. Obecni Akcjonariusze wierzą w ogromny potencjał rozwoju Spółki. Naszym celem nie jest pozyskanie gotówki, ale upublicznienie i wycena biznesu. Dlatego oferta jest mała, jak to tylko było możliwe, sprzedajemy tylko tyle akcji, żeby uzyskać free float wymagany przepisami” – wyjaśnia Mariusz Ciepły, prezes zarządu LiveChat Software S.A.

LiveChat Software będzie pierwszą prawdziwie globalną firmą IT notowaną na warszawskiej giełdzie. W Polsce generuje niecałe 4 proc. swoich przychodów. Najważniejszy dla niej rynek to Stany Zjednoczone, gdzie osiąga blisko 45% swojej sprzedaży. Wrocławska firma jest jednym z trzech największych na świecie dostawców oprogramowania typu live chat dla biznesu i jednym z dwóch największych świadczących usługi w modelu Software as a Service (SaaS). Rynek SaaS, polegający na udostępnianiu rozwiązań w tzw. chmurze (cloud) błyskawicznie rośnie. Według dostępnych analiz w 2013 r. jego wartość mogła wynieść ok. 47 mld USD, a w latach 2013-2020 może rosnąć w tempie blisko 20 proc. rocznie.

To właśnie dzięki modelowi SaaS LiveChat Software może świadczyć swoje usługi firmom na całym świecie, a równocześnie osiągać bardzo wysokie marże (w tym marzę EBITDA na poziomie ponad 70 proc.).

Z usług LiveChat Software korzysta obecnie ponad 7 tys. klientów na całym świecie. Wśród nich są takie firmy jak Orange, Bosch, Adobe czy Kaspersky Lab. Produkt LiveChat, oferowany przez spółkę, jest adresowany zarówno do dużych jak i małych firm, które chcą się kontaktować ze swoimi klientami za pośrednictwem swojej strony internetowej. Co więcej, daje im do dyspozycji szereg zaawansowanych narządzi, w tym analitycznych, które pomagają zarządzać relacjami z klientem, wspierać sprzedaż, a także organizować i oceniać pracę swoich konsultantów. Co najważniejsze, zastosowanie LiveChat przekłada się na bezpośrednią korzyść dla klientów, w tym zawarte za jego pośrednictwem transakcje – o czym świadczą opinie i relacje klientów.

Wyniki i prognoza finansowa

LiveChat Software przedstawił prognozę finansową, zgodnie z którą w roku obrotowym trwającym od kwietnia 2013 do marca 2014 osiągnie zysk netto na poziomie 9,8 mln zł wobec 5,7 mln zł w poprzednim okresie sprawozdawczym. W kolejnym roku obrotowym (kwiecień 2014 – marzec 2015) zysk netto ma wynieść 14,9 mln zł.

Spółka prognozuje, że wynik EBITDA w obecnym roku obrotowym wyniesie 12,6 mln zł (co daje marżę EBITDA na poziomie 70,6 proc.) wobec 7,3 mln zł w poprzednim roku. W 2014 r. LiveChat Software osiągnie marżę EBITDA w wysokości 74,8 proc. co przełoży się na wynik na poziomie 18,9 mln zł.

Przychody wyniosą odpowiednio 17,9 mln zł w roku obrotowym kończącym się w marcu 2014 r. i 25,3 mln zł w kolejnym roku, wobec 11,2 mln zł w roku 2012.

Po trzech kwartałach 2013 roku obrotowego Spółka wypracowała już 12,4 mln zł przychodów, 8,8 mln zł EBITDA oraz 6,8 mln zł zysku netto. Na każdym poziomie wynik był lepszy niż wypracowany w całym zeszłym roku.

Na uwagę zasługuje zdolność Spółki do dzielenia się zyskiem z Akcjonariuszami. Polityka dywidendowa zakłada przeznaczanie na dywidendę całego zysku, chyba że pojawia się projekty inwestycyjne, których realizacja zapewni Akcjonariuszom wyższą stopę zwrotu.

Oferta publiczna i harmonogram

Kapitał Spółki dzieli się na 25.000.000 akcji serii A oraz 750.000 akcji serii B. W ofercie sprzedawanych jest 3.237.500 akcji serii A – to niezbędne minimum, żeby osiągnąć free float wymagany od spółek notowanych na warszawskiej giełdzie.

Harmonogram oferty  wygląda następująco:

Data

Wydarzenie

24-28 marca, do godz. 23.59

Zapisy dla Inwestorów Indywidualnych

26-31 marca, do godz. 16.00

Budowa Księgi Popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych

31 marca

Ustalenie ostatecznej liczby Akcji Oferowanych poszczególnym inwestorom oraz Ceny Sprzedaży dla Inwestorów Indywidualnych i Ceny Sprzedaży dla Inwestorów Instytucjonalnych.

1-3 kwietnia

Zapisy w transzy dla Inwestorów Instytucjonalnych

4 kwietnia

Przydział Akcji oraz złożenie zlecenia sprzedaży Akcji Oferowanych na rzecz Inwestorów Indywidualnych za pośrednictwem systemu GPW oraz zapisanie Akcji Oferowanych na rachunkach papierów wartościowych Inwestorów Indywidualnych

Do 9 kwietnia

Zapisanie Akcji Oferowanych na rachunkach papierów wartościowych Inwestorów Instytucjonalnych

Nie później niż 10 kwietnia

Pierwszy dzień notowania Akcji na GPW

Obecnie Akcjonariuszami Spółki są jej założyciele, kluczowi pracownicy oraz fundusz Tar Heel Capital i podmioty z nim związane. Akcjonariusze (Mariusz Ciepły, Jakub Sitarz, Maciej Jarzębowski, Tar Heel Capital OS LLC, THC Fund Management Ltd., Inner Investment Ltd. Oraz TF Assets Management Ltd) solidarnie biorą udział w sprzedaży akcji. Ich pozostałe akcje zostały objęte 12-miesięcznym zakazem sprzedaży (lock-up).

Prospekt Spółki został opublikowany na stronach internetowych Domu Maklerskiego Trigon oraz LiveChat Software. Na stronie internetowej www.livechatsoftware.pl można znaleźć więcej informacji nt. Spółki, oferty publicznej, a także zadać jej bezpośrednio pytanie za pośrednictwem programu LiveChat.