23.07.2014

LiveChat Software wypłaci cały zysk Akcjonariuszom

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LiveChat Software zdecydowało o przeznaczeniu na dywidendę 9,527 mln zł z jednostkowego zysku spółki, który w roku finansowym 2013/2014 wyniósł 9,655 mln zł. Decyzja jest zgodna z polityką dywidendową spółki, która zakłada dzielenie się z Akcjonariuszami całym zyskiem.

„LiveChat Software bardzo szybko się rozwija, równocześnie generuje gotówkę i finansuje ten rozwój ze środków własnych. Dzięki temu możemy cały zysk przekazać Akcjonariuszom” – powiedział Mariusz Ciepły, prezes i współzałożyciel LiveChat Software.

Wartość dywidendy na jedną akcję wyniesie 0,37 zł. Dzień ustalenia prawa do dywidendy wyznaczono na 31 lipca.

LiveChat Software zadebiutował na GPW 11 kwietnia. W wyniku przeprowadzonej oferty publicznej, spółka została wyceniona na ponad 476 mln zł. Teraz po raz pierwszy podzieli się zyskiem z nowymi Akcjonariuszami.

W roku finansowym, który zakończył się 31 marca, skonsolidowany zysk netto spółki wyniósł 9,70 mln zł (10,20 mln zł w ujęciu znormalizowanym) wobec 5,66 mln zł w poprzednim roku obrotowym. Wynik EBITDA wyniósł 12,63 mln zł (ponad 13 mln zł w ujęciu znormalizowanym) wobec 7,33 mln zł przed rokiem. Przychody wzrosły do 18,94 mln zł wobec 11,19 mln zł w roku finansowym 2012/13 (wzrost o ponad 40% r/r).

Zysk jednostkowy, z którego wypłaca się dywidendę, wyniósł 9,655 mln zł i był o 72,5% wyższy niż przed rokiem. W zeszłym roku Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę w sprawie wypłaty dywidendy w kwocie 6 mln zł. Na wypłatę dywidendy przeznaczono wtedy cały zysk z poprzedniego roku (5,28 mln zł) uzupełniony o kwotę pochodzącą z niepodzielonego zysku z lat ubiegłych.

Prognoza na rok finansowy do 31 marca 2015 r. zakłada wypracowanie 14,90 mln zł skonsolidowanego zysku netto, 18,95 mln zł EBITDA oraz 25,32 mln zł przychodów.

Polityka dywidendowa, również przedstawiona w Prospekcie, zakłada że spółka będzie dzielić się z Akcjonariuszami całym zyskiem, chyba że pojawią się projekty, które zapewnią im uzyskanie wyższej stopy zwrotu.