28.07.2015

LiveChat Software wypłaci rekordową dywidendę

Walne Zgromadzenie LiveChat Software S.A. zdecydowało o przeznaczeniu na dywidendę 18,282 mln zł, czyli praktycznie całego zysku za 2014/15 r. finansowy. Na kapitał zapasowy trafi 167 tys. zł. Zyski spółki rosną bardzo dynamicznie, a wraz z nimi również dywidenda.

„Podtrzymujemy naszą politykę dywidendową, która zakłada wypłacanie Akcjonariuszom całego zysku, pod warunkiem, że nie znajdą się projekty, które przyniosłyby im wyższą stopę zwrotu. LiveChat Software generuje gotówkę i sam jest w stanie sfinansować bardzo dynamiczny rozwój” – powiedział prezes Mariusz Ciepły.

Skonsolidowany zysk netto LiveChat Software w roku finansowym 2014/15 (zakończonym 31 marca) wzrósł o 91,3% do 18,56 mln zł. Zysk jednostkowy, z którego jest wypłacana dywidenda wyniósł 18,50 mln zł.

Zgodnie z decyzją Walnego Zgromadzenia, wartość dywidendy na jedną akcję wyniesie 71 groszy. Dzień Dywidendy ustalono na 29 lipca a Dzień Wypłaty na 13 sierpnia.

Rok finansowy zakończony 31 marca 2013 r.

Rok finansowy zakończony 31 marca 2014 r.

Rok finansowy zakończony 31 marca 2015 r.

Skonsolidowany zysk netto (w mln zł)

5,660

9,700

18,557

Jednostkowy zysk netto (w mln zł)

5,275

9,655

18,449

Wartość dywidendy (w mln zł)

6,000*

9,527

18,282

Wartość dywidendy na jedną akcję (w zł)

0,28

0,37

0,71

Wrocławska firma jest jednym z największych na świecie dostawców oprogramowania typu „live chat dla biznesu”. Rynek takich rozwiązań rośnie bardzo szybko, bo ich zastosowanie przekłada się bezpośrednio na transakcje zawierane przez internet, oraz poprawę satysfakcji klientów.

Firmy wykorzystują rozwiązanie LiveChat do bezpośredniego kontaktu z osobami odwiedzającymi ich strony internetowe, w tym m.in. do wsparcia sprzedaży. Rozwiązanie oferuje też szereg dodatkowych narzędzi umożliwiających m.in. analizę ruchu na stronie, zachowania klientów czy jakość pracy konsultantów.

O Spółce

LiveChat Software S.A. to dostawca oprogramowania służącego bezpośredniej komunikacji w internecie pomiędzy odwiedzającym stronę www, a jej właścicielem. Spółka świadczy swoje usługi w modelu Software as a Service (SaaS), co umożliwia instalację jej usługi LiveChat w kilka minut przez osoby nieposiadające doświadczenia programistycznego. LiveChat Software ma ponad 11 tys. klientów z ponad 130 krajów, a większość sprzedaży generuje w USA oraz Wielkiej Brytanii. Świadczy usługi dla klientów takich jak m.in. Orange, Adobe, Samsung, Tele2, NetApp, Kaspersky Lab, Macy’s, Pizza Hut, PBS, czy Air Asia. Jest też jednym z globalnych liderów oprogramowania typu live chat.

Spółka 11 kwietnia 2014 r. zadebiutowała na rynku głównym Giełdy Papierów