24.11.2021

LiveChat Software zanotował 104,6 mln zł przychodów i 59,3 mln zł zysku netto w I połowie roku

Skonsolidowane przychody w wysokości 104,6 mln zł i 59,3 mln zł zysku netto to wyniki grupy LiveChat Software w I połowie roku finansowego 2021/22 (kończącego się 31 marca). Oznacza to odpowiednio wzrost o 23,4% i 27,7% w stosunku do wyników zanotowanych przed rokiem.

“Naszym absolutnym priorytetem są klienci i końcowi użytkownicy naszych produktów. W ciągu sześciu miesięcy LiveChat, ChatBot i HelpDesk pośredniczyły w ponad 441,5 mln różnych interakcji. To wzrost o 60% rok do roku, ale też dowód jak ważna staje się komunikacja online. Zrobimy wszystko, żeby realizować naszą misję, którą jest wspieranie ludzi oraz firm w tym procesie” - powiedział prezes Mariusz Ciepły.

Z rozwiązań LiveChat Software korzystają firmy, uczelnie i instytucje z ok. 150 krajów świata. Na koniec września 2021 r. Liczba płacących klientów LiveChat wyniosła 33.909 (obecnie przekracza już 34 tysięcy), a ChatBot - 2.188.

Równocześnie rośnie ARPU (czyli średni miesięczny przychód przypadający na jednego klienta, liczony na podstawie MRR - miesięcznych powtarzalnych przychodów). Na koniec I półrocza 2021/22 roku finansowego wyrażone w dolarach ARPU produktu LiveChat wynosiło 121 USD, co oznacza że w trakcie trzech miesięcy wzrosło o 2 dolary i było wyższe o ponad 9% w porównaniu do stanu sprzed roku. ARPU ChatBot wzrosło o ponad 25% w skali roku do poziomu ponad 97 USD.

Wzrost tego wskaźnika to m.in. efekt zmiany modelu cenowego LiveChat (jeszcze na początku 2020 roku) i wprowadzenia nowych planów abonamentowych dla ChatBot .

Spółka praktycznie całość przychodów generuje w dolarze amerykańskim. Dlatego bezpośrednio po zakończeniu kwartału publikuje wstępne dane w takim właśnie ujęciu. Zgodnie z tymi raportami w I i II kwartale roku finansowego LiveChat zanotował łącznie 27,4 mln USD przychodów, czyli o 25,8% więcej niż przed rokiem.

W II kwartale zanotowano bardzo wysoki poziom płatności rocznych, na co wpłynął przede wszystkim segment największych klientów. Tego typu płatności w całości wpływają na wynik raportowany w trakcie kwartału (równocześnie tworzona jest rezerwa na utrzymanie infrastruktury potrzebnej do realizacji usługi). Jednak na potrzeby obliczenia MRR są rozkładane na 12 miesięcy.

Na koniec września 2021 roku wartość MRR wyniosła 4,39 mln USD, co oznacza wzrost o 4,3% w stosunku do stanu na koniec poprzedniego kwartału i o 21,6% w stosunku do stanu sprzed roku. O stabilności rozwoju Spółki może świadczyć fakt, że wskaźnik ten rósł w każdym kolejnym, pojedynczym miesiącu zarówno zeszłego, jak i poprzedniego roku.

Zysk operacyjny w I połowie roku finansowego wzrósł o 28,5% do 63,8 mln zł a EBITDA o 28,0% do 69,6 mln zł. Spółka efektywnie generuje gotówkę. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej wyniosły 76,9 mln zł, dzięki czemu na koniec półrocza LiveChat Software dysponował środkami pieniężnymi o wartości 55,6 mln zł.

Pomimo zwiększania zespołu i dużej presji na wynagrodzenia w sektorze technologii, Spółka utrzymuje bardzo wysokie marże. W I połowie roku finansowego, marża brutto na sprzedaży wyniosła 87,5%, marża EBITDA 64,1%, a marża netto 56,7%.

We wrześniu do grona CXO’s (dyrektorów) dołączył Filip Jaskólski, który będzie odpowiedzialny za obszar innowacji (jako Chief Innovation Officer). Filip jest związany z LiveChat od ponad 7 lat. Odpowiadał m.in. za utworzenie platformy deweloperskiej.