16.08.2016

LiveChat Software zwiększa zyski i marże

Skonsolidowany zysk netto LiveChat Software wzrósł w I kwartale 2016/17 roku finansowego o 54,4% do 9,09 mln zł. Przychody zwiększyły się o 47,5% do 16,58 mln zł. Spółka nie tylko rozwijała swój biznes, ale też skutecznie zwiększała efektywność.

„Kontynuujemy bardzo intensywny rozwój, dynamicznie poprawiamy wyniki i pozyskujemy nowych klientów. Żeby sprostać towarzyszącym temu wyzwaniom zwiększamy też nasz zespół. Jednocześnie jednak utrzymujemy dyscyplinę kosztową i bardzo wysoką efektywność biznesową” – powiedział prezes Mariusz Ciepły.

LiveChat Software zaczął swój nowy rok finansowy 1 kwietnia. W pierwszym kwartale zanotował wynik EBITDA na poziomie 11,60 mln zł i 11,24 mln zł zysku operacyjnego (EBIT).

Spółka działa w modelu SaaS (Software as a Service) i świadczy swoje usługi za pośrednictwem serwisu www.livechatinc.com, dzięki temu może uzyskiwać bardzo wysokie marże operacyjne. W I kwartale roku jeszcze poprawiła kluczowe wskaźniki. Marża netto wyniosła 54,8% wobec 52,4% przed rokiem. Rentowność operacyjna wzrosła do 67,8% z 67,5% rok wcześniej. Rentowność EBITDA utrzymała się na poziomie 69,9%.

W efekcie LiveChat Software sprawnie generuje gotówkę. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej były o 53,5% wyższe niż przed rokiem i wyniosły 9,63 mln zł. Przepływy pieniężne netto wzrosły o 56,5% do 8,69 mln zł.

Polityka dywidendowa spółki zakłada, że będzie ona przeznaczać dla akcjonariuszy cały zysk (pod warunkiem, że nie pojawi się projekt który przyniósłby im wyższą stopę zwrotu). Zgodnie z nią w lipcu Walne Zgromadzenie zdecydowało o przeznaczeniu na dywidendę 27,81 mln zł, co oznacza wypłatę w wysokości 1,08 zł na jedną akcję. Dywidenda została wypłacona na początku sierpnia.

Kluczowe znaczenie dla wyników LiveChat Software ma zdolność spółki do dynamicznego powiększania liczby swoich klientów. Na koniec I kwartału spółka obsługiwała 15.892 aktywnych i płacących klientów swojej usługi „LiveChat”, wobec 11.213 klientów przed rokiem. Wzrost liczby klientów w ujęciu netto (wliczając odejścia) wyniósł 450 netto w kwietniu, w maju 428, a w czerwcu 482.

Rozwiązania polskiej firmy wykorzystują m.in. takie marki jak: Orange, Adobe, Samsung, Pizza Hut, Ryanair, Macy’s, PBS, NetApp i wiele innych, urzędy (w tym amerykański Departament Stanu), uczelnie (Stanford University), a nawet kluby sportowe (m.in. Vancouver Canucks). Wrocławska firma jest jednym z największych na świecie dostawców oprogramowania typu „live chat dla biznesu”. Rynek takich rozwiązań rośnie bardzo szybko, bo ich zastosowanie przekłada się bezpośrednio na transakcje zawierane przez internet, oraz poprawę satysfakcji klientów.

O Spółce

LiveChat Software S.A. to dostawca oprogramowania służącego bezpośredniej komunikacji w internecie pomiędzy odwiedzającym stronę www, a jej właścicielem. Spółka świadczy swoje usługi w modelu Software as a Service (SaaS), co umożliwia instalację jej usługi LiveChat w kilka minut przez osoby nieposiadające doświadczenia programistycznego. Usługi są swiadczone za pośrednictwem serwisu www.livechatinc.com. LiveChat Software ma ponad 16 tys. klientów z ponad 140 krajów, a większość sprzedaży generuje w USA oraz Wielkiej Brytanii. Świadczy usługi dla klientów takich jak m.in. Orange, Adobe, Samsung, Tele2, NetApp, Kaspersky Lab, Macy’s, Pizza Hut, PBS, Ryanair czy Air Asia. Jest też jednym z globalnych liderów oprogramowania typu live chat. Spółka 11 kwietnia 2014 r. zadebiutowała na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, a w listopadzie 2015 r. jej kapitalizacja przekroczyła poziom miliarda złotych.