27.11.2018

LiveChat Software zwiększył zysk netto o 22,7% do 28,3 mln zł w I połowie roku finansowego

Skonsolidowane przychody LiveChat Software w I połowie roku finansowego 2018/19 wyniosły 52,1 mln zł, a zysk netto 28,3 mln zł. Oznacza to wzrost odpowiednio o 19,4% i 22,7% w skali roku. Wynik EBITDA wzrósł o 17,9% r/r i wyniósł 36,7 mln zł.  W tym okresie spółka pracowała zarówno nad udoskonaleniem swojego sztandarowego produktu “LiveChat”, jak również nad nowymi usługami, które wspólnie mają tworzyć ekosystem wspierający komunikację firm z ich klientami.

“Udoskonalamy LiveChat tak, żeby odpowiadał na zmieniające się potrzeby i wymagania klientów. Dzięki temu ich liczba rośnie każdego miesiąca. Równocześnie jednak pracujemy nad nowymi usługami” - powiedział prezes Mariusz Ciepły.

LiveChat Software już od dłuższego czasu pracuje nad budową ekosystemu wokół swoich rozwiązań, dzięki któremu ich użytkownicy mogą w szybszy i łatwiejszy sposób dostosowywać je do swoich oczekiwań. Również poprzez przygotowanie własnych funkcjonalności, które mogą być udostępniane i komercjalizowane w marketplace.

Do tej pory Spółka, oprócz flagowego rozwiązania LiveChat, wprowadziła na rynek także inne produkty, usprawniające zarządzanie komunikacją tekstową firm z ich obecnymi i potencjalnymi klientami. Należą do nich BotEngine – aplikacja służąca do tworzenia chatbotów, KnowledgeBase – narzędzie pozwalające na przygotowanie firmowych baz wiedzy oraz chat.io – aplikacja do czatowania, którą charakteryzuje ciągłość rozmowy z użytkownikiem oraz możliwość integracji z różnymi kanałami komunikacji. Wszystkie wymienione rozwiązania mają już swoich płatnych użytkowników i sprawdzają się w realiach biznesowych.

W ostatnich miesiącach LiveChat Software kupił też dwie domeny internetowe: helpdesk.com oraz chatbot.com, które będą odgrywać ważną rolę w promocji jego usług. W poniedziałek Spółka przeprowadziła rebranding swojej usługi BotEngine na ChatBot.

Według stanu na 1 listopada z rozwiązania “LiveChat” korzystało 25.628 płacących klientów, czyli o ponad 15% więcej niż przed rokiem. Wśród nich są firmy z całego świata - zarówno niewielkie firmy e-commerce, jak również wielkie marki, jak np. Stripe, Asus, Unilever czy Tele2.

LiveChat Software rozpoczyna rok finansowy 1 kwietnia, a kończy 31 marca. W jego pierwszej połowie (kwiecień - wrzesień) zanotował bardzo dobre wskaźniki operacyjne. Marża EBITDA wyniosła 70,4% (przed rokiem 71,3%) a rentowność netto 54,4% (wobec 53,0% rok wcześniej). Spółka utrzymuje też bardzo wysoką rentowność sprzedaży brutto (83,8% wobec 83,7% przed rokiem).

Spółka sprawnie generuje gotówkę, równocześnie finansując rozwój ze środków własnych i podtrzymując politykę dywidendową, która zakłada przeznaczanie całego zysku dla akcjonariuszy. W I połowie roku finansowego, przepływy pieniężne netto netto z działalności operacyjnej wyniosły 28,8 mln zł. W tym czasie LiveChat Software nabył domeny chatbot.com i helpdesk.com. Na koniec września dysponował środkami pieniężnymi o wartości 19,8 mln zł.

W sierpniu LiveChat Software poinformował o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych.

“Naszym długoterminowym celem jest pozycja globalnego rynku live chat oraz innych usług związanych z obsługą klienta. Razem z naszymi doradcami analizujemy różne scenariusze, które mają nam pomóc w osiągnięciu tego celu. Obecnie, w ramach tego procesu, nie podjęliśmy jeszcze żadnych wiążących decyzji” - podkreślił Mariusz Ciepły.