19.06.2015

LiveChat Software zwiększył zysk netto o ponad 90% w 2014/15 r. obr.

Skonsolidowany zysk netto LiveChat Software w roku finansowym 2014/15 (zakończonym 31 marca) wzrósł o 91,3% do 18,56 mln zł. Przychody jednego z liderów globalnego rynku rozwiązań „live chat” wzrosły w tym okresie o 74,5% do 33,04 mln zł.

„Za nami kolejny rok bardzo dynamicznego rozwoju. Udowodniliśmy, że potrafimy utrzymywać wzrosty i znacznie przekroczyliśmy prognozę przedstawioną w naszym Prospekcie Emisyjnym” – powiedział prezes Mariusz Ciepły. LiveChat Software większość przychodów generuje w dolarach i korzystał ze wzrostu kursu tej waluty. Jednak dynamiczny rozwój zawdzięcza przede wszystkim bardzo skutecznemu pozyskiwaniu nowych klientów. Na koniec marca miał ich już ponad 10 tysięcy. Z jego usług korzystali m.in. Departament Stanu USA, Orange, Air Asia, Samsung, oraz wiele innych większych i mniejszych firm oraz instytucji z ponad 130 krajów na całym świecie.

W ciągu roku liczba klientów spółki z Wrocławia powiększyła się o ponad 3 tysiące. Według stanu na 1 czerwca było ich już 10 895 – czyli o 3 178 więcej niż przed rokiem.

Spółka, która na głównym rynku GPW zadebiutowała w kwietniu zeszłego roku, przedstawiła swoją prognozę w Prospekcie Emisyjnym. Zgodnie z nią miała w minionym roku finansowym osiągnąć 14,90 mln zł zysku netto, 18,95 mln zł EBITDA oraz 25,32 mln zł przychodów.

Ostateczne wyniki okazały się jeszcze lepsze. Zysk netto wzrósł o 91,3% do 18,56 mln zł. Wynik EBITDA wyniósł 24,04 mln zł, wobec 12,61 mln zł przed rokiem. Przychody wzrosły o 74,5% do 33,04 mln zł.

Dla inwestorów kluczowe znaczenie ma fakt, że nie jest to tylko wynik księgowy, ale spółka generuje gotówkę. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej wyniosły w zeszłym roku 17,84 mln zł i były o 60,2% wyższe niż przed rokiem.

Na koniec roku LiveChat Software dysponował środkami finansowymi w wysokości 15,16 mln zł. Jest to ważne, również dlatego, że zarząd deklaruje podtrzymanie polityki, która zakłada przeznaczanie na dywidendę całego zysku.

O Spółce LiveChat Software S.A. to dostawca oprogramowania służącego bezpośredniej komunikacji w internecie pomiędzy odwiedzającym stronę www, a jej właścicielem. Spółka świadczy swoje usługi w modelu Software as a Service (SaaS), co umożliwia instalację jej usługi LiveChat w kilka minut przez osoby nieposiadające doświadczenia programistycznego. LiveChat Software ma ok. 11 tys. klientów z ponad 130 krajów, a większość sprzedaży generuje w USA oraz Wielkiej Brytanii. Świadczy usługi dla klientów takich jak m.in. Orange, Adobe, Samsung, Tele2, NetApp, Kaspersky Lab, Macy’s, Pizza Hut, PBS, czy Air Asia. Jest też jednym z globalnych liderów oprogramowania typu live chat.

Spółka 11 kwietnia 2014 r. zadebiutowała na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie