20.06.2016

LiveChat Software zwiększył zysk o ponad połowę w 2015 r. obr.

Zysk netto LiveChat Software w 2015 roku obrotowym (zakończonym 31 marca) wyniósł 28,07 mln zł – to o 51,3 proc. więcej niż w poprzednim roku. Skonsolidowane przychody wrocławskiej spółki wzrosły o 60,5% do 53,03 mln zł a zysk EBITDA o 50,5% do 36,16 mln zł.

„LiveChat Software po raz kolejny pokazuje, że jest w stanie podtrzymywać dynamiczny wzrost. Jesteśmy jednym z liderów globalnego rynku, ale nadal mamy ogromny potencjał do dalszego wzrostu i intensywnie pracujemy, żeby go wykorzystać” – powiedział prezes Mariusz Ciepły.

Spółka nadal bardzo szybko zwiększa swoją bazę klientów. Na koniec roku obrotowego (31 marca) z produktu „LiveChat” korzystało 14.076 firm z całego świata, co oznacza wzrost o ok. 42%. Według stanu na 1 czerwca było ich już 15.410 wobec 10.895 rok wcześniej.

Rozwiązania polskiej firmy wykorzystują m.in. takie marki jak: Orange, Adobe, Samsung, Pizza Hut, Ryanair, Macy’s, PBS, NetApp i wiele innych, urzędy (w tym amerykański Departament Stanu), uczelnie (Stanford University), a nawet kluby sportowe (m.in. Vancouver Canucks).

Model biznesowy LiveChat Software, który świadczy usługi wyłącznie w modelu Software as a Service (SaaS) gwarantuje polskiej spółce osiąganie bardzo wysokich rentowności. W trakcie 12 miesięcy rentowność EBITDA wyniosła 68,17% a rentowność netto 52,93%.

Dzięki temu spółka generuje pozytywne i bardzo wysokie przepływy finansowe. W zakończonym roku finansowym przepływy gotówkowego z działalności operacyjnej wyniosły 28,48 mln zł wobec 17,84 mln zł. W efekcie na koniec roku LiveChat Software dysponował środkami pieniężnymi w wysokości 23,21 mln zł. Ponieważ spółka sama finansuje swój rozwój, Zarząd podtrzymał politykę dywidendową, która zakłada, że cały zysk jest przeznaczony na dywidendę – wyjątkiem może być sytuacja w której znajdzie się inwestycja, która zapewniłaby akcjonariuszom wyższą stopę zwrotu.

Wrocławska firma jest jednym z największych na świecie dostawców oprogramowania typu „live chat dla biznesu”. Rynek takich rozwiązań rośnie bardzo szybko, bo ich zastosowanie przekłada się bezpośrednio na transakcje zawierane przez internet, oraz poprawę satysfakcji klientów.

O Spółce LiveChat Software S.A. to dostawca oprogramowania służącego bezpośredniej komunikacji w internecie pomiędzy odwiedzającym stronę www, a jej właścicielem. Spółka świadczy swoje usługi w modelu Software as a Service (SaaS), co umożliwia instalację jej usługi LiveChat w kilka minut przez osoby nieposiadające doświadczenia programistycznego. LiveChat Software ma ponad 15 tys. klientów z ponad 140 krajów, a większość sprzedaży generuje w USA oraz Wielkiej Brytanii. Świadczy usługi dla klientów takich jak m.in. Orange, Adobe, Samsung, Tele2, NetApp, Kaspersky Lab, Macy’s, Pizza Hut, PBS, Ryanair czy Air Asia. Jest też jednym z globalnych liderów oprogramowania typu live chat. Spółka 11 kwietnia 2014 r. zadebiutowała na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, a w listopadzie 2015 r. jej kapitalizacja przekroczyła poziom miliarda złotych.