01.10.2021

LiveChat nie zwalnia - szacuje, że przychody wzrosły o 25,9% w II kwartale

Szacunkowe skonsolidowane przychody LiveChat Software wzrosły w II kwartale 2021/22 roku finansowego o 25,9% w skali roku. W stosunku do poprzedniego kwartału wzrost wyniósł ponad 10% (wobec 2,8% wzrostu w poprzednich trzech miesiącach).

Spółka szacuje, że w okresie lipiec - wrzesień 2021 miała 14,34 mln USD przychodów wobec 13,02 mln USD w poprzednich trzech miesiącach i 11,39 mln USD przed rokiem.

Wartość powtarzalnych miesięcznych przychodów (MRR - Monthly Recurring Revenue) osiągnęła poziom 4,39 mln USD.

Zanotowany wzrost to efekt zarówno większej liczby klientów, jak i zwiększenia wskaźnika ARPU (średni przychód na klienta). Na koniec września 2021 r. płacących klientów za produkt LiveChat było 33.909 a ChatBot 2.188. Wzrost ARPU produktu LiveChat wyniósł ok. 9% w skali roku, podczas gdy wzrost ARPU ChatBot wyniósł ponad 25% w skali roku.

Przedstawione dane mają charakter szacunkowy i wstępny. Mogą więc ostatecznie różnić się od zaprezentowanych w raporcie okresowym. W związku z tym, że Spółka generuje zdecydowaną większość przychodów w dolarze amerykańskim (USD), znaczący wpływ na wyniki przedstawione w raportach okresowych ma kurs USD/PLN.