19.09.2014

MetLife OFE ma ponad 5 proc. akcji LiveChat Software

MetLife Otwarty Fundusz Emerytalny (dawniej Amplico OFE) przekroczył poziom 5 proc. akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu LiveChat Software i w związku z tym ujawnił się w akcjonariacie Spółki. Akcje spółki kupowali w ostatnim czasie również członkowie Rady Nadzorczej.

„Ujawnienie się w naszym akcjonariacie nowej instytucji finansowej świadczy o rosnącej wiedzy rynku kapitałowego nt. LiveChat Software, jego działalności, strategii oraz perspektyw rozwoju” – skomentował prezes Mariusz Ciepły. Akcje LiveChat Software zadebiutowały na głównym rynku warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych 11 kwietnia tego roku. Spółkę kontroluje Porozumienie Akcjonariuszy w skład którego wchodzą założyciele oraz menedżerowie LiveChat Software. W sumie jego członkowie mają 51% akcji i głosów na Walnym. Porozumienie funduszu Tar Heel Capital i podmiotów od niego zależnych dysponuje 34,1% akcji i głosów.

MetLife Otwarty Fundusz Emerytalny przekroczył próg 5% udziału w kapitale LiveChat Software w wyniku transakcji w dniu 10 września. W jej wyniku ma 5,41% akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki.

Akcje spółki kupowali również członkowie Rady Nadzorczej LiveChat Software. Inner Investment, podmiot kontrolowany przez wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Andrzeja Różyckiego, w trakcie trzech sesji kupił na rynku w sumie 30 tys. akcji Spółki.

W piątek członek Rady Nadzorczej Grzegorz Bielowicki zawiadomił, że za pośrednictwem THC Fund Management Limited, nabył w ciągu czterech dni (między 15 a 18 września) w sumie 80 tysięcy akcji.

Wrocławska firma jest jednym z trzech największych na świecie dostawców oprogramowania typu live chat dla biznesu. Jej klienci to firmy, które wykorzystują rozwiązanie LiveChat do bezpośredniego kontaktu z osobami odwiedzającymi ich strony internetowe, w tym m.in. do wsparcia sprzedaży. Rozwiązanie oferuje też szereg dodatkowych narzędzi umożliwiających m.in. analizę ruchu na stronie, zachowania klientów czy jakość pracy konsultantów.

LiveChat Software jest firmą globalną, najważniejszy rynek dla spółki to USA, w Polsce generuje tylko kilka procent sprzedaży. Do jego klientów należą zarówno małe sklepy internetowe, jak i wielkie światowe marki, takie jak Orange, Adobe, Samsung, Tele2, Kaspersky Lab czy Air Asia.

Skonsolidowany zysk netto LiveChat Software w okresie kwiecień-czerwiec (czyli w I kw. roku finansowego spółki) wzrósł o 67,8% do 3,32 mln zł. Przychody wzrosły w tym czasie o 59,2% do 6,05 mln zł. Po świetnych wynikach Zarząd potwierdził prognozę, która zakłada, że spółka osiągnie w 2014/15 r. obr. 14,90 mln zł skonsolidowanego zysku netto, 18,95 mln zł EBITDA oraz 25,32 mln zł przychodów.

Zgodnie z oficjalną polityką dywidendową, Walne Zgromadzenie Spółki, przeznaczyło cały zysk z 2013/14 roku obrotowego na dywidendę.