19.12.2017

Michał Markowski powołany do Rady Nadzorczej LiveChat Software

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LiveChat Software powołało w skład Rady Nadzorczej pana Michała Markowskiego, który będzie pełnił funkcję niezależnego członka Rady.

Kandydatura Michała Markowskiego została zgłoszona przez Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny, który posiada akcje LiveChat Software uprawniające do 5,53% akcji na Walnym Zgromadzeniu.

Nowy członek Rady Nadzorczej ma ogromne doświadczenie w zakresie księgowości i finansów. Był m.in. dyrektorem Działu Strategii i Analiz Giełdy Papierów Wartościowych, gdzie odpowiadał za stworzenie strategii, która zaowocowała wzrostem kursu GPW o 26%. Pracował też m.in. w Deloitte Advisory i InsERT. Przez ponad 2 lata jako Główny Ekonomista i Radca Ministra pracował w Ministerstwie Skarbu Państwa. Od października 2016 prowadzi transakcje M&A w ProService Finteco.

Był też członkiem Rad Nadzorczych i Komitetów Inwestycyjnych takich spółek jak: Atenda S.A., Ulma S.A., Polskie Inwestycje Rozwojowe, Izba Rozliczeniowa Giełd i Towarów, Ventures&Partners.

W ramach Rady Nadzorczej LiveChat Software stanął na czele powołanego Komitetu Audytu.