03.10.2022

Powtarzalne przychody (MRR) LiveChat wzrosły w II kwartale o 11,8% w skali roku

Wartość miesięcznych powtarzalnych przychodów (MRR - Monthly Recurring Revenue) Grupy LiveChat Software ze wszystkich jej produktów, na koniec września 2022 roku wyniosła 4,91 mln USD. Oznacza to wzrost o 1,9% w stosunku do stanu na koniec czerwca 2022 i o 11,8% rok do roku.

Przychody Grupy w II kwartale roku finansowego 2022/23 (lipiec - wrzesień 2022) wyniosły 15,47 mln USD, wynika ze wstępnych szacunków. Oznacza to wzrost o 7,9% w skali roku.

W poprzednich trzech miesiącach Grupa osiągnęła przychody na poziomie 15,21 mln USD.

Przedstawione dane mają charakter szacunkowy i wstępny. Mogą więc ostatecznie różnić się od zaprezentowanych w raporcie okresowym. W związku z tym, że Spółka generuje zdecydowaną większość przychodów w dolarze amerykańskim (USD), znaczący wpływ na wyniki przedstawione w raportach okresowych ma kurs USD/PLN.