26.02.2020

Przychody LiveChat Software wyższe o 16,5% a zysk netto o 15,1% w III kw. 2019/20 r. obr.

W III kwartale roku finansowego 2019/20 skonsolidowane przychody grupy LiveChat Software wyniosły 32,4 mln zł a zysk netto 15,8 mln zł. Narastająco, w ciągu trzech kwartałów, przychody wzrosły o 18,8% do 94,9 mln zł a zysk netto o 11,5% do 47,0 mln zł. Spółka bardzo intensywnie zaczęła rok kalendarzowy.

Początek 2020 roku obfitował w bardzo ważne dla nas wydarzenia. Mogliśmy ogłosić, że ChatBot ma już pierwszy tysiąc płacących klientów, a tymczasem w LiveChat zmieniliśmy model cenowy do czego przygotowywaliśmy się od dawna. Osobiście bardzo się cieszę z nabycia przez nas domeny livechat.com. To dla nas wydarzenie symboliczne, ale w praktyce będzie stanowić mocne wsparcie działań marketingowych” - powiedział prezes Mariusz Ciepły.

Od nowego roku Spółka zmieniła również sposób raportowania. Nie podaje już miesięcznych danych nt. liczby klientów LiveChat, zamiast tego upublicznia wstępne, szacunkowe dane nt. skonsolidowanych przychodów.

Nasz biznes się zmienia i dostosowujemy do tego nasze raporty. Robimy krok do przodu, bo analitycy nie muszą już próbować szacować naszych przychodów na podstawie liczby klientów LiveChat. Po prostu podajemy same przychody i to uwzględniając inne, coraz ważniejsze dla nas źródła przychodów, takie jak kolejne produkty a także marketplace” - podkreślił szef LiveChat Software. Spółka praktycznie całość przychodów generuje w walucie amerykańskiej, dlatego podaje wstępne przychodów w dolarach, co pozwala najlepiej oszacować jak rozwija się biznes.

Model biznesowy Spółki pozwala jej notować bardzo wysokie branże operacyjne. W ciągu 9 miesięcy marża brutto na sprzedaży wyniosła 85,3%, marża operacyjna 61,4% a marża netto 49,4%. Wypracowane przepływy gotówkowe z działalności operacyjnej to 51,4 mln zł.

W trzecim kwartale roku finansowego Spółka wypłaciła akcjonariuszom pierwszą zaliczkę na poczet spodziewanej dywidendy a na koniec grudnia dysponowała środkami pieniężnymi w wysokości 39,4 mln zł.

Zakup domeny livechat.com będzie widoczny w przepływach pieniężnych za IV kwartał. Niezależnie od tej transakcji LiveChat Software podtrzymuje swoją politykę dywidendową.

Mamy zamiar przeznaczać na dywidendą maksymalną kwotę na jaką pozwalają nam przepisy, a także wypłacać zaliczki na jej poczet” - zaznaczył Mariusz Ciepły.

LiveChat Software

LiveChat Software działa na rynku usług “customer service” i jest jednym z liderów globalnego rynku rozwiązań typu live chat. Jego produkt LiveChat wspiera firmy w zakresie obsługi klienta, wsparcia sprzedaży online i generacji leadów. Dzięki niemu partnerzy LiveChat mogą pozostać w kontakcie ze swoimi klientami w każdym miejscu i czasie. Inne produkty Spółki to ChatBot i HelpDesk oraz KnowledgeBase.

LiveChat Software zatrudnia ponad 160 specjalistów w swojej siedzibie we Wrocławiu. Od blisko sześciu lat jest też spółką notowaną na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Z rozwiązania LiveChat korzysta ponad 28 tysięcy firm z ok. 150 krajów, a z produktu ChatBot ponad 1000 klientów z więcej niż 30 krajów.