26.02.2019

Przychody LiveChat Software wzrosły o 20,3%, a zysk netto o 18,6% w trzech kwartałach roku finansowego

W ciągu trzech kwartałów aktualnego roku finansowego (rozpoczętego w kwietniu 2018 r.) skonsolidowane przychody LiveChat Software wyniosły 79,9 mln zł. W tym samym czasie Grupa wypracowała 42,1 mln zł zysku netto. Takie wyniki oznaczają wzrost o odpowiednio 20,3% i 18,6% w skali roku.

W samym III kwartale przychody Spółki wzrosły o ok. 22% do 27,8 mln zł, zysk EBITDA o 12% do 17,9 mln zł, a zysk netto o 11% do 13,7 mln zł.

“Pracujemy i inwestujemy, żeby nadal dynamicznie rosnąć. Na koniec roku nasz zespół liczył już około 140 osób wobec prawie 80 rok wcześniej. Ta silna ekipa pracuje nad nową wersją LiveChat i nowymi produktami. Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego jak rozwija się ChatBot, a już niedługo rozpoczniemy komercjalizację HelpDesk” - powiedział prezes Mariusz Ciepły.

Pomimo inwestycji i zwiększenia zespołu, LiveChat Software nadal pozostaje efektywną organizacją, która notuje bardzo wysokie marże operacyjne. W okresie I-III kwartał rentowność sprzedaży brutto wyniosła 83,3%, marża operacyjna 65,1%, a marża netto 52,7%.

Tak wysokie rentowności pozwalają Grupie sprawnie generować gotówkę. W ciągu dziewięciu miesięcy roku finansowego Spółka wypracowała przepływy operacyjne w wysokości 46,4 mln zł i na koniec tego okresu dysponowała środkami w wysokości 34,5 mln zł.

“Sami finansujemy swój rozwój i dzielimy się zyskami z Akcjonariuszami. Podtrzymujemy zamiar przeznaczania na dywidendę całego zysku netto i wypłacania zaliczek” - podkreślił Mariusz Ciepły.

Na początku 2019 roku kalendarzowego (dzień wypłaty - 9 stycznia) LiveChat Software wypłacił zaliczkę na poczet spodziewanej dywidendy z zysku za aktualny rok finansowy. Przeznaczono na to kwotę 13,905 mln zł, co oznaczało wypłatę w wysokości 0,54 zł na akcję.

LiveChat Software, niezmiennie od lat, pozostaje jednym z liderów globalnego rynku rozwiązań live chat. Zgodnie z raportem “Live Chat and Chatbot Market 2019” jego udział w segmencie miliona najbardziej popularnych domen internetowych to 11 proc. Daje to Spółce pozycję w grupie trzech najbardziej popularnych dostawców technologii w tym segmencie rynku.