27.11.2019

Rekordowy kwartał LiveChat Software - przychody Spółki wzrosły o 21,6%, a zysk netto o ponad 16%

W II kwartale roku finansowego 2019/20 skonsolidowane przychody grupy LiveChat Software wyniosły 32,3 mln zł a zysk netto 16,4 mln zł. To wyniki wyższe odpowiednio o 21,6% i 16,1% od zanotowanych przed rokiem. Spółka utrzymuje bardzo wysoką rentowność, w II kwartale marża netto wróciła do poziomu powyżej 50% i sprawnie generuje gotówkę.

Za nami bardzo pracowite, ale też bardzo dobre pół roku. Pomimo wzrostu zatrudnienia nasz biznes jest bardzo efektywny. Jednak nasze ambicje są jeszcze większe. Pracujemy nad tym, żeby w przyszłości rosnąć jeszcze szybciej. Na obecnym etapie sama liczba klientów nie jest już dla nas kluczowym wskaźnikiem biznesowym, koncentrujemy się na przychodach i zyskach” - powiedział prezes Mariusz Ciepły.

Już od dłuższego czasu tempo wzrostu przychodów LiveChat Software istotnie różni się od dynamiki wzrostu liczby klientów. Dlatego od początku przyszłego roku Spółka nie będzie już raportować miesięcznie liczby klientów - będzie za to podawać szacunkowe dane nt. wartości sprzedaży.

W całej I połowie roku finansowego 2019/20 (kwiecień - wrzesień) Grupa Kapitałowa LiveChat Software osiągnęła przychody w wysokości 62,5 mln zł i 31,1 mln zł skonsolidowanego zysku netto. Oznacza to wzrost odpowiednio o ok. 20% i 9,7% w skali roku.

W ciągu 6 miesięcy marża brutto na sprzedaży wyniosła 85,7%, marża operacyjna 61,7% a marża netto 49,7%. Wypracowane przepływy gotówkowe z działalności operacyjnej to 31,7 mln zł. W samym II kwartale marża netto wyniosła 50,6%

Wartość przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej wyniosła w I połowie roku finansowego aż 31,7 mln zł. W tym okresie Spółka wypłaciła akcjonariuszom dywidendę (drugą zaliczkę i kwotę która została do wypłacenie po uwzględnieniu dywidend zaliczkowych) a na koniec września dysponowała środkami pieniężnymi w wysokości 22,7 mln zł.

Chcemy nadal dzielić się zyskiem z akcjonariuszami i przeznaczać na dywidendą maksymalną kwotę na jaką pozwalają nam przepisy. Nadal zamierzamy też płacić dywidendy zaliczkowe” - zaznaczył Mariusz Ciepły.

LiveChat Software

LiveChat Software działa na rynku usług “customer service” i jest jednym z liderów globalnego rynku rozwiązań typu live chat. Jego produkt LiveChat wspiera firmy w zakresie obsługi klienta, wsparcia sprzedaży online i generacji leadów. Dzięki niemu partnerzy LiveChat mogą pozostać w kontakcie ze swoimi klientami w każdym miejscu i czasie. Inne produkty Spółki to ChatBot i HelpDesk oraz KnowledgeBase.

LiveChat Software zatrudnia 160 specjalistów w swojej siedzibie we Wrocławiu. Od ponad pięciu lat jest też spółką notowaną na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Z rozwiązania LiveChat korzysta ponad 28 tysięcy firm ze 150 krajów świata.