23.06.2015

Walne Zgromadzenie LiveChat Software 20 lipca zdecyduje o dywidendzie

Zarząd LiveChat Software zdecydował o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 20 lipca. Na Walnym Zgromadzeniu, Akcjonariusze zdecydują m.in. o podziale zysku za 2014/15 rok obrotowy.

Zarząd zarekomendował Akcjonariuszom, żeby na dywidendę przeznaczyć praktycznie cały zysk za zeszły rok. Jednostkowy zysk netto LiveChat Software S.A. wyniósł 18 449 390,95 zł. Zarząd proponuje, żeby przeznaczyć na dywidendę 18 282 500 zł, co oznaczałoby wypłatę w wysokości 71 groszy na akcję.

Taki podział zysku jest zgodny z oficjalną polityką dywidendową spółki przedstawioną w Prospekcie Emisyjnym. Zgodnie z nią LiveChat Software powinien przeznaczać na dywidendę cały zysk, pod warunkiem że nie pojawią się projekty inwestycyjne, które zapewnią Akcjonariuszom wyższą stopę wzrostu.

Na Zwykłym Walnym Zgromadzeniu, Akcjonariusze będą też głosować m.in. nad przyjęciem sprawozdań finansowych a także udzieleniem absolutorium członkom zarządu, oraz rady nadzorczej.

Wszystkie informacje i dokumenty związane z Walnym Zgromadzeniem można znaleźć na stronie w zakładce Walne Zgromadzenia.