16.01.2021

Wzrost liczby klientów i ARPU w III kwartale roku finansowego

W III kwartale roku finansowego 2020/21 LiveChat Software zanotował wzrost wskaźnika ARPU, oraz liczby klientów swoich głównych produktów. W efekcie skonsolidowane przychody Grupy wzrosły o blisko 45% rok do roku, wynika ze wstępnych danych szacunkowych.

Spółka szacuje, że w okresie październik - grudzień 2020 miała 12 177 447 USD przychodów wobec 11 393 795 USD w poprzednich trzech miesiącach i 8 405 731 USD przed rokiem.

Zanotowany wzrost to efekt zarówno większej liczby klientów, jak i zwiększenia wskaźnika ARPU (średni przychód na klienta). Na koniec grudnia 2020 r. liczba płacących klientów LiveChat wyniosła 32.076 a ChatBot 1.719. Wzrost ARPU produktu LiveChat wyniósł ok. 21% w skali roku, wzrost ARPU ChatBot wyniósł 70% w skali roku.

Przedstawione dane są mają charakter szacunkowy i wstępny. Mogą więc ostatecznie różnić się od zaprezentowanych w raporcie okresowym. W związku z tym, że Spółka generuje zdecydowaną większość przychodów w dolarze amerykańskim (USD), znaczący wpływ na wyniki przedstawione w raportach okresowych ma kurs USD/PLN.

Pełny raport finansowy za III kwartał zostanie opublikowany 25 lutego 2021 r.