28.08.2019

Wzrost przychodów o 18,3% - LiveChat podsumowuje początek roku finansowego

Skonsolidowane przychody LiveChat Software wzrosły w I kwartale roku finansowego 2019/20 o 18,3% do 30,2 mln zł. Pomimo dużego wzrostu zatrudnienia, Grupa zwiększyła zysk netto 3,4% i wynik EBITDA o 5,9%, a także utrzymuje bardzo wysokie marże operacyjne.

“W ciągu roku nasza ekipa urosła o blisko połowę. Wzrost zatrudnienia to najlepsza inwestycja, dzięki której możemy ulepszać LiveChat, pracować nad kolejnymi rozwiązaniami, a także marketingiem. Pomimo wzrostu kosztów notujemy marże, jakimi bardzo niewiele spółek może się pochwalić” - powiedział prezes Mariusz Ciepły.

W okresie kwiecień - czerwiec (I kwartał roku obrotowego) marża brutto na sprzedaży wyniosła 84,3%, rentowność EBITDA 64,5%, a marża operacyjna 60,3%. Rentowność netto to 48,8%.

Dzięki unikalnemu modelowi biznesowemu, LiveChat Software sprawnie generuje gotówkę. Na koniec czerwca dysponował środkami finansowymi w wysokości 43,7 mln zł. Większość z tych środków już trafiła do Akcjonariuszy. W sierpniu Zwyczajne Walne Zgromadzenie zdecydowało o przeznaczeniu na dywidendę 50,2 mln zł (z uwzględnieniem wcześniej wypłaconych zaliczek).

Obecnie Spółka pracuje m.in. nad zakończeniem migracji swoich klientów na nowy, innowacyjny back-end (wewnętrznie określany jako LiveChat 3) i dostarczeniem im nowych funkcjonalności oraz integracji. Równocześnie zespół prowadzi wiele działań mających na celu zwiększenie ARPU (średni miesięczny przychód na jednego abonenta).

O SPÓŁCE

LiveChat Software działa na rynku usług “customer service” i jest jednym z liderów globalnego rynku rozwiązań typu live chat. Jego produkt LiveChat wspiera firmy w zakresie obsługi klienta, wsparcia sprzedaży online i generacji leadów. Dzięki niemu partnerzy LiveChat mogą pozostać w kontakcie ze swoimi klientami w każdym miejscu i czasie. Inne produkty Spółki to ChatBot i HelpDesk oraz KnowledgeBase.

LiveChat Software zatrudnia 150 specjalistów w swojej siedzibie we Wrocławiu. Od ponad pięciu lat jest też spółką notowaną na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Z rozwiązania LiveChat korzysta ponad 28 tysięcy firm ze 150 krajów świata.