14.06.2017

Zysk netto Grupy LiveChat Software wzrósł o 53% w 2016/17 r. obr.

Skonsolidowane przychody Grupy LiveChat Software wzrosły o 44% do 76,25 mln zł w roku finansowym, który zakończył się 31 marca. Jeszcze szybciej rósł zysk netto, który wyniósł 42,92 mln zł i był o 53% wyższy niż w poprzednim roku. W związku z tym Zarząd zarekomendował wypłatę dywidendy w rekordowej wysokości 1,41 zł na akcję.

„Mamy już ponad 20 tys. płacących użytkowników ‘LiveChat’ z ponad 150 państw świata i jesteśmy jednym z liderów bardzo szybko rosnącego rynku rozwiązań wspierających proces sprzedaży i obsługi klienta. Nasz unikalny model biznesowy pozwala nam nie tylko dynamicznie rosnąć, ale też utrzymywać bardzo wysokie marże” – powiedział prezes Mariusz Ciepły.

Miniony rok finansowy LiveChat Software zaczął 1 kwietnia 2016 r. a zakończył 31 marca 2017 r. W tym okresie wynik EBITDA wyniósł 55,04 mln zł wobec 36,16 mln zł.

To kolejny rok, w którym LiveChat Software notuje bardzo wysoką dynamikę wzrostu. W poprzednim roku zysk netto wzrósł o 51,3%. Takie wzrosty wynikają m.in. z przyrostu liczby klientów, którzy korzystają z rozwiązania „LiveChat”. Na koniec roku finansowego z rozwiązania korzystało 19.251 firm, instytucji oraz uczelni. Jest to liczba o ok. 32,5% większa niż przed rok wcześniej. Na koniec maja ta liczba przekroczyła już strategiczny poziom 20 tys.

Wśród klientów polskiej spółki znajdują się zarówno małe sklepy internetowe, jak i wielkie marki takie jak m.in.: Sony Mobile, Stripe, Hulu, BenQ, Orange, Adobe, Samsung, Pizza Hut, Ryanair, Macy’s, PBS, NetApp i wiele innych. Wykorzystują go też urzędy (w tym amerykański Departament Stanu, czy Ministerstwo Finansów Zjednoczonych Emiratów Arabskich), uczelnie (Stanford University), a nawet kluby sportowe (m.in. Tottenham Hotspur, Vancouver Canucks).

W 2016/17 r. LiveChat Software skutecznie zwiększał też efektywność swojego biznesu. Rentowność EBITDA wyniosła 72,18% wobec 68,18% przed rokiem, marża operacyjna wzrosła do 69,96% z 65,90% a marża netto do 56,28% z 52,93% w 2015/16 roku obrotowym.

Zgodnie z propozycją Zarządu, spółka może przeznaczyć na wypłatę dywidendy 36,31 mln zł z jednostkowego zysku LiveChat Software S.A., który wyniósł 42,72 mln zł. Ze względu na nowe przepisy KSH spółka nie może w tym roku przeznaczyć na dywidendę całego zysku.

„Cieszymy się, że wypłacimy naszym akcjonariuszom rekordową dywidendę z zysku. Mogłaby być ona jeszcze wyższa, gdyby nie wymogi czysto formalno-prawne. Naszą intencją jest wypłacanie jak najwyższych dywidend w przyszłości” – powiedział prezes Mariusz Ciepły.

LiveChat Software podtrzymuje swoją oficjalną politykę dywidendową. Zakłada ona wypłacanie na dywidendę całego zysku, pod warunkiem że nie pojawi się inwestycja, która przyniosłaby akcjonariuszom wyższej stopy zwrotu. Aktualna rekomendacja wynika ze zmiany w Kodeksie Spółek Handlowych. Zakłada ona, że w przypadku posiadania przez spółkę aktywów z tytułu prac rozwojowych nie można dokonać podziału zysku w tej wysokości. Wartość tych aktywów za rok 2016/17 wyniosła 4,44 mln zł, jednak LiveChat Software musi przeznaczyć na kapitał zapasowy większą kwotę ze względu na prace rozwojowe prowadzone w poprzednich latach.

Dywidenda spółki rośnie bardzo regularnie. W tym roku Akcjonariusze będą głosować nad propozycją zakładającą wysokość 1,41 zł na akcję. Przed rokiem było to 1,08 zł. Dywidenda z zysku za rok finansowy zakończony 31 marca 2015 r. wyniosła 71 groszy na akcję, a za jeszcze poprzedni rok – 37 groszy na jedną akcję.

O Spółce

LiveChat Software S.A. to dostawca oprogramowania służącego bezpośredniej komunikacji w Internecie pomiędzy odwiedzającym stronę www, a jej właścicielem. Spółka świadczy swoje usługi w modelu Software as a Service (SaaS), co umożliwia instalację jej usługi LiveChat w kilka minut przez osoby nieposiadające doświadczenia programistycznego. Usługi są świadczone za pośrednictwem serwisu www.livechatinc.com. LiveChat Software ma ponad 20 tys. klientów z ok. 150 krajów, a większość sprzedaży generuje w USA oraz Wielkiej Brytanii. Świadczy usługi dla klientów takich jak m.in. Orange, Adobe, Samsung, Tele2, NetApp, Kaspersky Lab, Macy’s, Pizza Hut, PBS, Ryanair czy Air Asia. Jest też jednym z globalnych liderów oprogramowania typu live chat. Spółka 11 kwietnia 2014 r. zadebiutowała na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, a w listopadzie 2015 r. jej kapitalizacja przekroczyła poziom miliarda złotych.