30.11.2017

Zysk netto LiveChat Software wzrósł o 22,6% w I połowie roku

Skonsolidowane przychody grupy LiveChat Software wzrosły o 26,2% do 43,6 mln zł w I połowie 2017/18 roku finansowego (rozpoczętego 1 kwietnia). Wynik EBITDA wzrósł w tym czasie o 29,8% do 31,3 mln zł, a zysk netto o 22,6% do 23,1 mln zł.

„Jesteśmy skoncentrowani na tym, żeby rosnąć jak najszybciej. W LiveChat Software prowadzimy ponad 20 projektów rozwojowych różnego typu i o różnej skali, każdy z nich ma na celu zwiększenie naszych możliwości w zakresie pozyskiwania klientów. Naszym wewnętrznym celem do którego dążymy jest zwiększenia liczby klientów o tysiąc w ciągu miesiąca. Oczywiście, zanim to osiągniemy, czeka nas bardzo dużo pracy.” – powiedział prezes Mariusz Ciepły.

W samym II kwartale przychody Grupy wyniosły 22,0 mln zł i były o 22,6% wyższe niż przed rokiem. Wynik EBITDA wyniósł15,5 mln zł po wzroście o 23,7%, a zysk netto 12,0 mln zł (wzrost o 23,4%).

Zarówno w II kwartale, jak i całej I połowie roku Spółka zanotowała bardzo dobre wyniki operacyjne. Rentowność sprzedaży brutto wzrosła w I połowie obecnego roku finansowego do 84,2% (wobec 83,2% przed rokiem). Rentowność EBITDA wzrosła 2 pkt proc. do 71,9%. Marża netto wyniosła 53,0% wobec 54,5% przed rokiem.

Kluczowe dla wyników Spółki pozostaje tempo zwiększania bazy abonenckiej. Według stanu na 1 listopada z płatnego rozwiązania „LiveChat” korzystał 22.229 klientów, czyli o 27,7% więcej niż przed rokiem.

Tempo pozyskiwania klientów w poszczególnych miesiącach często podlega rocznej sezonowości i zależy np. od sytuacji na rynku e-commerce. W 2017 roku kalendarzowym takie miesiące jak: luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, sierpień i wrzesień były najlepszymi miesiącami w historii spółki.

Z rozwiązania „LiveChat” korzystają klienci z ok. 150 krajów. Wśród nich są m.in.: Sony Mobile, Stripe, Hulu, BenQ, Orange, Adobe, Pizza Hut, Ryanair, Macy’s, PBS, NetApp i wiele innych, urzędy (w tym amerykański Departament Stanu), uczelnie (Stanford University), a nawet kluby sportowe (m.in. Tottenham Hotspur, Vancouver Canucks). Największym rynkiem geograficznym dla LiveChat Software jest Ameryka Północna. Z rozwiązania wrocławskiego studia korzystają klienci ze wszystkich branż, przy czym najwięcej jest firm z takich branż jak: IT, edukacja, sprzedaż detaliczna, rozrywka i marketing.

W ostatnich miesiącach LiveChat wprowadził na rynek nowe rozwiązania. BotEngine to platforma umożliwiająca stworzenie własnego chatbota osobom bez specjalistycznej wiedzy informatycznej. Znajduje się ona w fazie otwartej, bezpłatnej „bety”. Jest już zintegrowana z Facebook Messenger, LiveChat, Slack i może też działać samodzielnie na stronie internetowej poprzez własny Chat Widget.

Chat.io to rozwiązanie typu live chat, którego struktura pozwala na łatwe integracje z bardzo różnymi platformami. Obecnie jest zintegrowane z Facebook Messenger, w planach są integracje m.in. z Twitterem, e-mail i SMS. Chat.io jest oferowany płatnie, ale obecnie zespół skupia się na jego doskonaleniu i zbieraniu opinii od użytkowników.

Oba te produkty, jak też pozostałe projekty prowadzone obecnie przez spółkę, to testy narzędzi i infrastruktury przygotowywanych z myślą o większej platformie komunikacyjnej. Przygotowywana dokumentacja API, marketplace oraz budowana od dłuższego czasu społeczność klientów i firm skupionych wokół produktu ma w dłuższej perspektywie pozwolić na budowę szerszego wachlarza produktów i usług komunikacyjnych dla biznesu.