25.06.2019

Zysk netto LiveChat wzrósł o 18,5%, przychody o ponad 22% w 2018/19 roku finansowym

  • Skonsolidowane przychody LiveChat Software w 2018/19 roku finansowym wzrosły o 22,2% do 109,3 mln zł, a zysk netto o 18,5% do 57,2 mln zł.
  • W tym okresie liczba klientów jej sztandarowego rozwiązania LiveChat wzrosła o 2649 firm i instytucji.
  • Wynik za IV kwartał okazał się wyraźnie lepszy od przewidywań analityków.
  • Pomimo wzrostu zatrudnienia, Spółka utrzymuje bardzo wysokie marże (ponad 50% rentowności netto w całym roku i ostatnim kwartale), generuje gotówkę, finansuje prace rozwojowe z własnych środków i podtrzymuje politykę dywidendową.

“Podsumowujemy rekordowy rok i rekordowy kwartał, w którym zanotowaliśmy lepsze wyniki niż oczekiwane przez rynek. Warto podkreślić, że w ostatnich trzech miesiącach roku nasza marża netto wróciła do poziomu ponad 50%. Finansujemy rozwój ze środków własnych, zwiększamy zespół, a równocześnie generujemy bardzo wysokie przepływy finansowe i planujemy przeznaczyć cały zysk dla akcjonariuszy zgodnie z naszą polityką dywidendową” - powiedział prezes Mariusz Ciepły.

W całym roku finansowym (1 kwietnia - 31 marca) LiveChat Software wypracował 109,3 mln zł przychodów, 74,5 mln zł EBITDA (wzrost o 16,8%) i 57,2 mln zł zysku. Jednostkowy zysk LiveChat Software S.A. wyniósł 57 mln zł.

W samym IV kwartale przychody spółki wyniosły 29,4 mln zł a zysk netto 15,1 mln zł. Oznacza to wzrost odpowiednio o 28% i 18,5%. Oczekiwania analityków (konsensus PAP) wyniosły 28,6 mln zł przychodów i 13,7 mln zł zysku netto.

W ciągu roku Spółka znacząco zwiększyła zatrudnienie, co ma się przełożyć na wzrost wyników w przyszłości. Na koniec marca pracowała z 140 osobami, wobec 84 osób rok wcześniej. Pomimo wzrostu kosztów LiveChat Software nadal utrzymywał bardzo wysokie marże. W całym roku finansowym marża EBITDA wyniosła 68,2%, marża EBIT 64,8%, a marża netto 52,4%.

Wysokie rentowności przekładają się na zdolność generowania znaczących przepływów finansowych. W okresie styczeń - marzec przepływy pieniężne z działalności operacyjnej wyniosły 14,8 mln zł, a w całym roku finansowym 61,2 mln zł.

Polityka dywidendowa Spółki zakłada przeznaczanie dla akcjonariuszy całego zysku, pod warunkiem że nie pojawią się inwestycje, które zapewniłyby im wyższą stopę zwrotu. Od poprzedniego roku finansowego, LiveChat wypłaca również zaliczki na poczet spodziewanej dywidendy. Dlatego w styczniu do Akcjonariuszy trafiło już 13,905 mln zł (0,54 zł na jedną akcję) w ramach pierwszej zaliczki na poczet spodziewanej dywidendy za 2018/19 rok finansowy.

O SPÓŁCE

LiveChat Software działa na rynku usług “customer service” i jest jednym z liderów globalnego rynku rozwiązań typu live chat. Jego produkt LiveChat wspiera firmy w zakresie obsługi klienta, wsparcia sprzedaży online i generacji leadów. Dzięki niemu partnerzy LiveChat mogą pozostać w kontakcie ze swoimi klientami w każdym miejscu i czasie. Inne produkty Spółki to Chatbot i HelpDesk.

LiveChat Software zatrudnia ponad 140 specjalistów w swojej siedzibie we Wrocławiu. Od pięciu lat jest też spółką notowaną na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Z rozwiązania LiveChat korzysta ponad 27 tysięcy firm ze 150 krajów świata.