Konstytucja LiveChat to dokument opisujący naszą wizję, misję i kluczowe wartości.

The LiveChat Software Living Constitution