Polityka Wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej LIVECHAT Software SA została przyjęta Uchwałą Nr 18/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LIVECHAT Software SA w dniu 18 sierpnia 2020 roku zmieniona Uchwałą Nr 16/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 18 sierpnia 2022 roku.

Polityka Wynagrodzeń