Zawiadomienie o udziale w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów Spółki
Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2023/24
Wstępne szacunkowe przychody za IV kw. 2022/23 roku finansowego
Zawiadomienie o zmianie udziału w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów Spółki
Wstępne szacunkowe przychody za III kw. 2022/23 roku finansowego