Liczba klientów – dane o działalności handlowej
Liczba klientów – dane o działalności handlowej
Liczba klientów – dane o działalności handlowej
Liczba klientów – dane o działalności handlowej
Liczba klientów – dane o działalności handlowej
Życiorysy członków Rady Nadzorczej
Znaczący Akcjonariusze na Walnym Zgromadzeniu w dniu 18 lipca 2016 r.
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 18 lipca 2016 r.
Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie decyzji dot. dywidendy
Opinia Rady Nadzorczej w sprawie wypłaty dywidendy
Przekroczenie progu 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu
Korekta raportu bieżącego nr 17/2016 z dnia 11.07.2016 r.
Zmiana stanu posiadania akcji Spółki i zejście poniżej progu 10% głosów na Walnym Zgromadzeniu
Zmiana stanu posiadania akcji Spółki i zejście poniżej progu 10% głosów na Walnym Zgromadzeniu
Powiadomienie o transakcji dokonanej przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze
Powiadomienie o transakcji dokonanej przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze
Liczba klientów – dane o działalności handlowej
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LIVECHAT Software S.A.
Rekomendacja w sprawie podziału zysku
Liczba klientów – dane o działalności handlowej
Liczba klientów – dane o działalności handlowej
Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2016/17
Liczba klientów – dane o działalności handlowej
Przekroczenie progu 15% głosów na Walnym Zgromadzeniu
Nabycie akcji przez podmiot blisko związany z osobą nadzorującą
Nabycie akcji przez podmiot blisko związany z osobą nadzorującą
Liczba klientów – dane o działalności handlowej
Liczba klientów – dane o działalności handlowej
Liczba klientów – dane o działalności handlowej
Raport Bieżący EBI