Przyjęcie Uchwały Zarządu w sprawie wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy
Liczba klientów - dane o działalności handlowej
Wniosek Zarządu w sprawie wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy
Liczba klientów – dane o działalności handlowej
Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Komitetu Audytu
Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk spółek notowanych na GPW
Powołanie Rady Nadzorczej nowej kadencji – uzupełnienie informacji
Znaczący akcjonariusze na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 16 października 2018 r. - korekta
Znaczący akcjonariusze na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 16 października 2018 r.
Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 16 października 2018 r.
Powołanie Rady Nadzorczej nowej kadencji
Liczba klientów – dane o działalności handlowej
Informacja o zakupie domeny chatbot.com
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LIVECHAT Software S.A.
Zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% udziału w ogólnej liczbie głosów
Liczba klientów – dane o działalności handlowej
Nabycie akcji Emitenta przez osobę blisko związaną z Członkiem Rady Nadzorczej
Podjęcie decyzji o rozpoczęciu przeglądu potencjalnych opcji strategicznych
Informacja o zakupie domeny helpdesk.com
Znaczący akcjonariusze na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 7 sierpnia 2018 r.
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 7 sierpnia 2018 r.
Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy decyzji dot. dywidendy
Korekta skonsolidowanego raportu rocznego za okres od 01.04.2017 do 31.03.2018 roku
Korekta jednostkowego raportu rocznego za okres od 01.04.2017 do 31.03.2018 roku
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2017/2018 roku finansowym
Opinia Rady Nadzorczej w sprawie wypłaty dywidendy
Liczba klientów – dane o działalności handlowej
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LIVECHAT Software S.A.
Liczba klientów – dane o działalności handlowej
Rekomendacja w sprawie podziału zysku
Przyjęcie Uchwały Zarządu w sprawie wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy
Korekta raportu rocznego za 2017 rok obrotowy opublikowanego dnia 19 czerwca 2018 r.
Korekta skonsolidowanego raportu rocznego za 2017 rok obrotowy opublikowanego dnia 19 czerwca 2018 r.
Wniosek Zarządu w sprawie wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy
Liczba klientów – dane o działalności handlowej
Liczba klientów – dane o działalności handlowej
Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2018/19
Liczba klientów – dane o działalności handlowej
Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
Liczba klientów – dane o działalności handlowej
Liczba klientów – dane o działalności handlowej
Liczba klientów – dane o działalności handlowej