Uchwała Zarządu w sprawie wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy
Wniosek Zarządu w sprawie wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy
Zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na WZ
Powiadomienia o transakcjach na akcjach Spółki wykonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze w Spółce
Zakończenie Procedury ABB
Informacja od akcjonariuszy emitenta o rozpoczęciu procesu budowania przyspieszonej księgi popytu
Wstępne szacunkowe przychody za II kw. 2020/21 roku finansowego
Znaczący akcjonariusze na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 18 sierpnia 2020 r.
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 18 sierpnia 2020
Decyzja Walnego Zgromadzenia w sprawie dywidendy
Powołanie Zarządu kolejnej kadencji
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2019/2020 roku finansowym
Opinia Rady Nadzorczej w sprawie wypłaty dywidendy
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LIVECHAT Software
Wstępne szacunkowe przychody za I kw. 2020/21 roku finansowego
Uchwała Zarządu w sprawie wypłaty drugiej zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy (rok finansowy 2019/20)
Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku za 2019/20 rok finansowy
Wniosek Zarządu w sprawie wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy
Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2019/20 rok finansowy
Liczba klientów rozwiązania LiveChat
Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2020/21
Wstępne szacunkowe przychody za IV kw. 2019/20 roku finansowego
Wstępne szacunkowe przychody za III kw. 2019/20 roku finansowego
Liczba klientów ChatBot
Informacja o zakupie domeny livechat.com