Uchwała Zarządu w sprawie wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za 2021/22 rok finansowy
Wniosek Zarządu w sprawie wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za 2021/22 rok finansowy
Wstępne szacunkowe przychody za II kw. 2021/22 roku finansowego
Powołanie członków Rady Nadzorczej na nową kadencję
Znaczący akcjonariusze na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 18 sierpnia 2021 r.
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 18 sierpnia 2021
Decyzja ZWZ w sprawie wypłaty dywidendy
Dokumentacja na Walne Zgromadzenie
Opinia Rady Nadzorczej w sprawie podziału zysku
Kandydatury na członków Rady Nadzorczej
Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej
Informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LIVECHAT Software S.A. na 18 sierpnia 2021 roku
Wstępne szacunkowe przychody za I kw. 2021/22 roku finansowego
Uchwała Zarządu w sprawie wypłaty drugiej zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy (rok finansowy 2020/21)
Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku za 2020/21 rok finansowy
Wniosek Zarządu w sprawie wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy
Wstępne szacunkowe przychody za IV kw. 2020/21 roku finansowego
Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2021/22
Wstępne szacunkowe przychody za III kw. 2020/21 roku finansowego