Nabycie domeny text.com
Uchwała Zarządu w sprawie wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za 2022/23 rok finansowy
Wniosek Zarządu w sprawie wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za 2022/23 rok finansowy
Zmiana adresu serwisu internetowego relacji inwestorskich
Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I półrocze roku finansowego 2022/23
Wstępne szacunkowe przychody za II kw. 2022/23 roku finansowego
Znaczący akcjonariusze na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 18 sierpnia 2022 roku
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 18 sierpnia 2022
Decyzja ZWZ w sprawie wypłaty dywidendy z zysku za 2021/22 rok finansowy
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LIVECHAT Software S.A. na 18 sierpnia 2022 roku
Opinia Rady Nadzorczej w sprawie podziału zysku za 2021/22 rok finansowy
Wstępne szacunkowe przychody za I kw. 2022/23 roku finansowego
Uchwała Zarządu w sprawie wypłaty drugiej zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za rok finansowy 2021/22
Wniosek Zarządu w sprawie wypłaty drugiej zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za 2021/22 rok finansowy
Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku za 2021/22 rok finansowy
Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2022/23
Wstępne szacunkowe przychody za IV kw. 2021/22 roku finansowego
Informacja o transakcji nabycia akcji Emitenta w trybie art.19MAR
Informacja o transakcji nabycia akcji Emitenta w trybie art. 19 MAR
Wstępne szacunkowe przychody za III kw. 2021/22 roku finansowego