Zawiadomienie o zmianie udziału w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów Spółki
Wstępne szacunkowe przychody za III kw. 2022/23 roku finansowego