Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk spółek notowanych na GPW

Opublikowano: 2018-10-19 godz. 16:31

Na podstawie par. 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. LIVECHAT Software S.A. („Spółka”) przekazuje raport dotyczący incydentalnego naruszenia zasady szczegółowej zawartej w zbiorze “Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”.

IV.Z.11. Członkowie zarządu i rady nadzorczej uczestniczą w obradach walnego zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie walnego zgromadzenia.

Zasada została naruszona incydentalnie. Komentarz spółki dotyczący incydentalnego naruszenia powyższej zasady:

Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 16 października 2018 r. we Wrocławiu („NWZ”) nie byli obecni przedstawiciele Zarządu Spółki i Rady Nadzorczej Spółki, co było spowodowane niespodziewanymi i niemożliwymi do przesunięcia obowiązkami zawodowymi Członków Zarządu oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Sytuacja ta była jednorazowa, do tej pory na Walnych Zgromadzeniach Spółki regularnie obecny był przynajmniej jeden Członek Zarządu oraz Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.