Informacja o transakcji nabycia akcji Emitenta w trybie art.19MAR

Zarząd LiveChat Software SA (Spółka) informuje, że w dniu 10 marca 2022 r. otrzymał powiadomienie o dokonaniu transakcji nabycia akcji Spółki przez członka Rady Nadzorczej.

W załączeniu do niniejszego raportu Spółka przekazuje otrzymane powiadomienie.

https://investor.livechatinc.com/uploads/202203PowiadomienieMM.pdf