Informacja o zakupie domeny chatbot.com

Opublikowano: 2018-09-21 godz. 10:52

Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd LIVECHAT Software S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 20 września 2018 r. spółka zależna Emitenta LiveChat, Inc. („Kupujący”) zawarła umowę i zrealizowała transakcję zakupu domeny chatbot.com („Domena”).

Zakup Domeny jest konsekwencją realizacji działań związanych z rozbudową oferty produktowej Spółki. W ocenie Zarządu podjęte działania są zgodne ze strategią realizowaną przez Spółkę i w długim okresie przełożą się na zwiększenie liczby klientów Spółki.