Korekta raportu bieżącego nr 17/2016 z dnia 11.07.2016 r.

Opublikowany: 2016-07-13 16:39

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 17/2016 z dnia 11 lipca 2016 r. Zarząd LIVECHAT SOFTWARE S.A. informuje, że na skutek oczywistej omyłki pisarskiej, w raporcie podano błędną nazwę jednego z funduszy zarządzanego przez Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. W treści całego raportu nr 17/2016 z dnia 11 lipca 2016 r. koryguje się FALCRUM FIZ na FULCRUM FIZ. W pozostałym zakresie informacje przekazane w raporcie bieżącym nr 17/2016 są prawidłowe.