Liczba klientów – dane o działalności handlowej

Zarząd LIVECHAT SOFTWARE S.A. („Spółka”, „Emitent”) podaje do publicznej wiadomości informacje na temat działalności handlowej Emitenta.

Według danych pochodzących z systemów sprzedaży na dzień 1 czerwca 2016 r. liczba klientów korzystających z płatnej wersji produktu LiveChat wyniosła 15 410. W ujęciu miesiąc do miesiąca liczba klientów wzrosła o 428 netto (uwzględniając odejścia). Dla porównania na początku poprzedniego miesiąca (1 maja 2016 r.) liczba klientów Spółki wynosiła 14 982. Przed rokiem (1 czerwca 2015 r.) liczba klientów wynosiła 10 895.

Spółka zaznacza, że jej oferta jest skierowana do klientów biznesowych. Przychód generowany przez poszczególnych klientów różni się w zależności od wybranego planu abonamentowego oraz liczby stanowisk wykupionych przez klienta.