Liczba klientów – dane o działalności handlowej

Opublikowano: 2018–03–02 08:00

Zarząd LIVECHAT SOFTWARE S.A. („Spółka”, „Emitent”) podaje do publicznej wiadomości informacje na temat działalności handlowej Emitenta.

Według danych pochodzących z systemów sprzedaży na 1 marca 2018 r. liczba klientów korzystających z płatnej wersji produktu LiveChat wyniosła 23691. W ujęciu miesiąc do miesiąca liczba klientów wzrosła o 321 netto (uwzględniając odejścia). Dla porównania na początku poprzedniego miesiąca (1 lutego 2018 r.) liczba klientów Spółki wynosiła 23370. Przed rokiem (1 marca 2017 r.) liczba klientów wynosiła 18747.Spółka zaznacza, że jej oferta jest skierowana do klientów biznesowych za pośrednictwem serwisu www.livechatinc.com. Przychód generowany przez poszczególnych klientów różni się w zależności od wybranego planu abonamentowego oraz liczby stanowisk wykupionych przez klienta.