Liczba klientów - dane o działalności handlowej

Zarząd LIVECHAT Software S.A. (“Spółka”, “Emitent”) podaje do publicznej wiadomości informacje na temat działalności handlowej Emitenta.

Według danych pochodzących z systemów sprzedaży na 1 grudnia 2018 r. liczba klientów korzystających z płatnej wersji produktu LiveChat wyniosła 25.896. W ujęciu miesiąc do miesiąca liczba klientów wzrosła o 268 netto (uwzględniając odejścia). Dla porównania na początku poprzedniego miesiąca (1 listopada 2018 r.) liczba klientów Spółki wynosiła 25.628. Przed rokiem (1 grudnia 2017 r.) liczba klientów wynosiła  22.805.

Spółka zaznacza, że jej oferta jest skierowana do klientów biznesowych za pośrednictwem serwisu www.livechatinc.com. Przychód generowany przez poszczególnych klientów różni się w zależności od wybranego planu abonamentowego oraz liczby stanowisk wykupionych przez klienta.