Liczba klientów – dane o działalności handlowej

Zarząd LIVECHAT SOFTWARE S.A. („Spółka”, „Emitent”) podaje do publicznej wiadomości informacje na temat działalności handlowej Emitenta.

Według danych pochodzących z systemów sprzedaży na dzień 1 stycznia 2016 r. liczba klientów korzystających z płatnej wersji produktu LiveChat wyniosła 13493. W ujęciu miesiąc do miesiąca liczba klientów wzrosła o 326 netto (uwzględniając odejścia). Dla porównania na początku poprzedniego miesiąca (1 grudnia 2015 r.) liczba klientów Spółki wynosiła 13167. Przed rokiem (1 stycznia 2015 r.) liczba klientów wynosiła 9428.Spółka zaznacza, że jej oferta jest skierowana do klientów biznesowych. Przychód generowany przez poszczególnych klientów różni się w zależności od wybranego planu abonamentowego oraz liczby stanowisk wykupionych przez klienta.