Liczba klientów – dane o działalności handlowej

Zarząd LIVECHAT SOFTWARE S.A. („Spółka”, „Emitent”) podaje do publicznej wiadomości informacje na temat działalności handlowej Emitenta.

Według danych pochodzących z systemów sprzedaży na dzień 1 lutego 2016 r. liczba klientów korzystających z płatnej wersji produktu LiveChat wyniosła 13745. W ujęciu miesiąc do miesiąca liczba klientów wzrosła o 252 netto (uwzględniając odejścia). Dla porównania na początku poprzedniego miesiąca (1 stycznia 2016 r.) liczba klientów Spółki wynosiła 13493. Przed rokiem (1 lutego 2015 r.) liczba klientów wynosiła 9679.Spółka zaznacza, że jej oferta jest skierowana do klientów biznesowych. Przychód generowany przez poszczególnych klientów różni się w zależności od wybranego planu abonamentowego oraz liczby stanowisk wykupionych przez klienta.