Liczba klientów – dane o działalności handlowej

Zarząd LIVECHAT SOFTWARE S.A. („Spółka”, „Emitent”) podaje do publicznej wiadomości informacje na temat działalności handlowej Emitenta.

Według danych pochodzących z systemów sprzedaży na dzień 1 kwietnia 2016 r. liczba klientów korzystających z płatnej wersji produktu LiveChat wyniosła 14 532. W ujęciu miesiąc do miesiąca liczba klientów wzrosła o 456 netto (uwzględniając odejścia). Dla porównania na początku poprzedniego miesiąca (1 marca 2016 r.) liczba klientów Spółki wynosiła 14 076. Przed rokiem (1 kwietnia 2015 r.) liczba klientów wynosiła 10 219.

Spółka zaznacza, że jej oferta jest skierowana do klientów biznesowych. Przychód generowany przez poszczególnych klientów różni się w zależności od wybranego planu abonamentowego oraz liczby stanowisk wykupionych przez klienta.