Nabycie akcji Emitenta przez osobę blisko związaną z Członkiem Rady Nadzorczej

Opublikowano: 2018-08-30 godz. 16:01

Podstawa prawna Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd LIVECHAT Software S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 30 sierpnia 2018 r. otrzymał zawiadomienie od Pana Marcina Mańdziaka, który pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki, o transakcjach na akcjach Spółki dokonanej przez osobę blisko z nim związaną.

Powiadomienie zostało sporządzone w oparciu o art. 19 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r., w sprawie nadużyć na rynku (Market Abuse Regulation - MAR).

Treść przedmiotowego powiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.